BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Slomski Wojciech (ISM Slovakia in Prešov)
Title
Social Principles in the Context of Business Ethics
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2015, nr 17 (2), s. 137-145, bibliogr. 14 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Etyka biznesu, Etyka, Wartości w biznesie
Business ethics, Ethics, Values ​​in business
Note
summ
Abstract
In order to live a human being needs other people and they in return need him or her. This general truth acquires particular significance when a person has to face some critical situation and becomes dependant on the help from others, be it for bad health condition, for social, economic or other reasons. The primary and fundamental precondition of successful handling of any critical situation therefore is the knowledge of the mystery of human being, his/her value and dignity. This, in my opinion, can only be achieved via thorough application of basic social principles in everyday praxis. The values stemming from these principles are derived from and reflect human nature; they aren't mere objects of a certain faith but appear comprehensible by reason too.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. CZARNECKI, P. Ethics for a social worker , IP WSEI, Lublin 2011, ss. 200, ISBN 978- 83-62074-37-2.
 2. CZARNECKI, P. Praca socjalna, Difin, Warszawa 2013, ss. 253, ISBN 978-83-7641- 38-5.
 3. CZARNECKI, P., Sucasne problemy teorie a praxe socjalnej prace c Polsku, ISM Slovakia, Brno 2015, ss.235, ISBN 978-80-87502-1.
 4. CZARNECKI, P. Teorija i osnowy etiki, ISM, Slovakia, Kijów 2015, ss.140, ISBN978- 966-7972-38-7.
 5. CZARNECKI, P. Etika medzi dobrom a zlom, ISM Slovakia, Brno 2015, ss. 122, ISBN 978-80-87502.
 6. HANČOVSKÁ, E.: Etické aspekty podnikania a význam podnikateľskej etiky. In: Podnikanie. Inovácie. Spoločnosť. No. 2. Prešov : VSMP ISM Slovakia, 2009.
 7. JANDOUREK, J.: Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001.
 8. KMEC, M.: Korupcia a klientelizmus ako jedna z príčiny súčasnej ekonomickej krízy. In. KMEC, M., PRIBULA, M. (Eds.): Business, Ethics and Personal management. Brno: Stuare, 2009, s. 88. ISBN 978-80-86441-41-2.
 9. LUKNIČ, A. S.: Štvrtý rozmer podnikania - etika. Bratislava : SAP, 1994.
 10. NOVAK, M.: Biznis ako poslanie. [retrieved 2014-10-15] available at: .
 11. SUTOR, B.: Politická etika. Trnava: Dobrá kniha, 1999.
 12. ŠOKA, S.: Stručný úvod do filozofie - Etika. Bratislava : RK CMBF, 1990.
 13. VOJTEK, Š.: Spravodlivosť, základný pilier pre rozvoj ľudskej společnosti. Nitra: Kňazský seminář sv. Gorazda, 2004.
 14. VRAGAŠ, Š.: Základné otázky sociálneho učenia Cirkvi. Bratislava: USPO, 1996.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu