BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Durana Marian (Matej Bel University in Banska Bystrica), Strapâc Peter (Matej Bel University in Banska Bystrica)
Title
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez osoby, które nie są wpisane na listę biegłych podczas wykonywania czynności biegłego
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2014, nr 2, s. 127-138, bibliogr. 7 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Prawo własności, Grunty rolne, Prawo
Ownership, Arable land, Law
Note
summ.
Abstract
Celem porządku prawnego jest uregulowanie praw i obowiązków podmiotów prawa oraz stworzenie mechanizmów do ich przestrzegania, wraz z mechanizmami rekompensaty za naruszone lub zagrożone prawa. Jednym z tych mechanizmów, i to pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek, jest również obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej wskutek bezprawnego działania ( naruszenie zobowiązania umownego lub pozaumownego ). Określenie warunków poniesienia konsekwencji niekorzystnych skutków, które są następstwem naruszenia zobowiązania umownego lub pozaumownego, w sferze osobistej lub majątkowej poszkodowanego, zawarte jest w systemie odpowiedzialności(fragment tekstu)

The article is about the necessity of restriction of disposal of ownership right in the view of the principal of proportionality(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Durana, M.: Niektóre problemy odpowiedzialności ogólnej za szkodę w prawie cywilnym, in Notitae Novae Facultatis luridicae, rocznik XVII, Wydział Prawa Uniwersytetu Mateja Bela S. 51
  2. Csach, K in Csach K, Dolezal, T., Husar, J., Suchoza, J., Siricova, L.,: Odpowiedzialność zawodowa. UPJS Koszyce, 2011, str. 266
  3. Bröstl, A., Dobrovicova, G., Kanarik, I., Teoria prawa, UPJS Koszyce, 2002, S.156
  4. Gerloch, A. Teoria prawa Wydanie II, Euro Kodex, 2008, s.228
  5. Knappova, M., Svestka, J. Dvorak, J.: Materialne prawo cywilne, drugi tom, wydanie czwarte, Praga,ASPI, 2006 s.425
  6. Brejcha, A;. Odpowiedzialność w prawie prywatnym i publicznym, Codex Bohemia, 2000, s.28
  7. Brostl, A., Dobrovicova, G, Kanarik, I., Teoria prawa, UJS Koszyce, 2002, s. 149
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu