BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnecki Paweł (ISM Slovakia, Presov)
Title
Social pedagogy and the system of care and social assistance
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2014, nr 2, s. 139-153, bibliogr. poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Pedagogika, Polityka społeczna, Pomoc społeczna
Pedagogy, Societal policy, Social assistance
Note
summ.
Abstract
The following article analyzes the relationship between social pedagogy, social policy and the system of care and social assistance. The term "system of care and social assistance" should be understood here as widely as possible. It is therefore not only of direct support and assistance in the form of social work, social care homes, etc., but with all the services provided by the state forms of support, ranging from different types of activation in areas of poverty and exclusion, by solving the problems of addiction, to the organization of assistance to the sick or old. Therefore it is not only to reduce this system to social assistance. Thus understood, the welfare system is an area of practical activity, intended to produce specific social change(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Leksykon polityki społecznej, red. B. Rysz-Kowalczyk, Warszawa 2001, p. 154
 2. D. Antonovich, Funkcjonowa - nie sektora publicznego. Perspektywa brytyjska, Toruń 2004
 3. Koleńak, J.; Pokorny, V.; Ambrozova, E. Connatural management approach to preparation and development of individuals in the business environment. Prosopon, 2013, c. 1, s: 93-104. ISSN 1730-0266
 4. M. Adamiec, Pomaganie: problemy i uwagi. Psychologia pomocy, w: Psychologia pomocy. Wybrane zagadnienia, pod red. K. Popiotka, Katowice 1996
 5. J. Wiśniewski, W poszukiwaniu państwa opiekuńczo - efektywnego. Od tradycyjnego welfare state do The Third Way, "Studia Socjologiczne" 2002, no. 2
 6. Praca socjalna i polityka społeczna. Obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego, red. K. Marzec-Holi, M. Joachimowska, Bydgoszcz 2008
 7. Kolenak, J.; Pokorny, V.; Ambrozova, E. Connatural management jako novy pristup v posilovani konkurenceschopnosti lidi na trhu prace. Scientia&Societas. 2013. 9(1). p. 144 - 151. ISSN 1801-7118
 8. A. Niesporek, Trzeci sektor w Polsce. Organizacje pozarządowe w sektorze socjalnym, w: Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, red. S. Pawlas-Czyż, Toruń 2007, p. 96
 9. J. Marykin, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wrocław 2003, p. 23 and next
 10. T. Kowalik, Społeczne aspekty transformacji a rola państwa, "Gospodarka Narodowa" 2001, no. 9
 11. P. Foreman, Globalization and new communitarianism, "Culture and Society" 2000, No. 3
 12. J. Szmagliński, Teoria pracy socjalna a ideologia i polityka społeczna - przykład amerykański, Warszawa 1996, p. 122
 13. E. Mączyńska, R Pysz, Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystana w Polsce, Warszawa 2003, p. 131
 14. K Szymańska, Migracje jako problem polityki społecznej (na przykładzie Polski), w: Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej..., p. 337 and the following
 15. B. Szatur-Jaworska in the early 90s "It is assumed in advance - wrote the author - that - is by no means due to unforeseen perturbations, and certainly - situations arise requiring the intervention of social welfare."
 16. B. Szatur-Jaworska, Znaczenie pracy socjalnej w polityce społecznej, w: Zagrożenia i szanse polityki społecznej Polsce w okresie transformacji, red. M. Księżopolskiego i J. Supihskiej, Warszawa 1993, p. 130
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu