BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobrowolska Małgorzata (Uniwersytet Śląski)
Title
Autonomy of the choice of employment as a category differentiating peripheral employees - report from own studies
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2014, nr 2, s. 155-162, bibliogr.19 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Formy zatrudnienia, Praca, Pracownicy w przedsiębiorstwie
Employment forms, Labour, Employees in enterprise
Note
summ.
Abstract
The article presents a brief overview of the research so far and theoretical considerations on the differences that make an individual choose a non-traditional form of work. Some people deliberately choose alternative employment due to its flexibility, freedom and variety of tasks offered. Individuals preferring this type of employment mainly due to the said characteristics are referred to as voluntary employees. A coercive flexible employee is someone who perceives his/her employment as unattractive and undesirable, and it is only inability and lack of chances to find a permanent or a different type of employment that makes them choose this type of employment for a specified period of time or on shortterm basis. Given the choice between a flexible form of employment and "permanent" job, assuming that conditions offered are acceptable, they do not hesitate to choose the latter.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bańka, A. (1996). Psychopatologia pracy. Poznań: Wydawnictwo Gemini
 2. Dobrowolska, M. (2007a) Praca tymczasowa zagrożeniem dla pracy stałej? Au-tonomia wyboru zatrudnienia tymczasowego jako kategoria różnicująca pracowników. W: K. Popiołek, A. Bańka (red.l, Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w kontekście narastania zagrożeń (s. 100-112). Katowice: Wydawnictwo Architektura i Psychologia (Seria książkowa Czasopisma Psychologicznego)
 3. Dobrowolska, M. (2007b). Alternatywne formy zatrudnienia. W: M. Górnik-Durose, B. Kożusznik (red.), Perspektywy psychologii pracy (s. 165-182). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 4. Dobrowolska, M. (2007c). Program Adaptacji Pracowników Tymczasowych sposobem na przygotowanie do pracy w warunkach zatrudnienia tymczasowego. W: M. Dobrowolska (red.). Być albo nie być czasownikiem. Analiza funkc-jonowania pracownika w warunkach zatrudnienia tymczasowego. Materiały pokonferencyjne (s. 235-244). Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk
 5. Dobrowolska, M. (2008a). Elastyczność jako składnik kompetencji pracowników tymczasowych. W: S.A. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją (s. 392-402). Warszawa: Wydawnictwo Difin
 6. Dobrowolska, M. (2008b). Konsekwencje atrybucji przynależności organizacyjnej u pracowników tymczasowo zatrudnionych dla symulowania ich innowacyjności
 7. H. Bieniok, T Kraśnicka (red.), Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym (s. 261-268). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach
 8. Dobrowolska, M. (2008c). Koszty psychologiczne w tymczasowych formach zatrudnienia. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej, 6, 47-53. Ostrołęka
 9. Dobrowolska, M. (2008e). Postawy wobec pracy pracowników tymczasowo zatrudnionych. W: W. Pawnik , L. Zbiegień-Maciąg (red.), Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne (s. 159-176). Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne Akademii Górniczo - Hutniczej
 10. Dobrowolska, M. (2008f). Znaczenie tymczasowego kontraktu psychologicznego dla marketingu personalnego. W: J. Stankiewicz (red.), Koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnych organizacjach (s. 67-78). Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
 11. Ellingson, J. E., Gruys, M. L., Sackett, P R. (1998). Factors related to the satisfaction and performance of temporary employees. Journal of Applied Psychology, 83, 913-921
 12. Fieldman, D., Doerpinghaus, H., Turnley, W. (1994). Managing Temporary Workers: A permanent HRR Challenge. Organizational Dynamics, 23, 913-921
 13. Kolenak, J.; Pokorny, V.; Ambrozova, E. Connatural management approach to preparation and development of individuals in the business environment. Prosopon, 2013, c. 1, s: 93-104. ISSN 1730-0266
 14. Kolenak, J.; Kolenakova, L. Management of Companies in Conditions of Eastern Europe Countries and Russia - Bariers and Challenges. Humanum. 10(1)/2013. p. 93-112. ISSN 1898-843
 15. Kolenak, Jiri. Reinforcement of Success of Strategic Alliance of Small and Medium Enterprises in the Czech Republic. VADYBA/Management, 3 (4), 2006, 43-57. Kolenak, J.; Milichovsky, F. Trading tools for SMEs in hard times. TRENDY EKONO- MIKY A MANAGEMENTU.2010. IV(7). p. 18 - 25. ISSN 1802-8527
 16. Kolenak, J.; Kolenakova, L. Je synergie cestou ke zvyseni hodnoty podniku? Scientia&Societas. 2012. VIII(3). p. 128 - 138. ISSN 1801-7118
 17. Kolenak, J.; Pokorny, V.; Ambrozova, E. Connatural management jako novy prist - up v posilovani konkurenceschopnosti lidi na trhu prace. Scientia&Societas. 9(1). p. 144 - 151. ISSN 1801-7118
 18. Nollen, S. D. (1996a). Managing contingent workers: how to reap the benefits and reduce the risks. New York: American Management Association
 19. Nollen, S. D. (1996b). Negative aspects of temporary employment. Journal of Labor Research, 17, 567-582
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu