BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tobiasz-Lis Paulina (Uniwersytet Łódzki)
Title
Obraz wsi i rolnictwa w polskich i angielskich podręcznikach do geografii
Image of Countryside and Agriculture in Polish and English Geography Textbooks
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2015, t. 40, s. 169-179, bibliogr. 19 poz.
Rural Studies
Issue title
Edukacja i kapitał ludzki w rozwoju lokalnym i regionalnym
Keyword
Wieś, Rolnictwo, Nauka, Geografia
Village, Agriculture, Science, Geography
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule podjęto problem prezentacji wsi i rolnictwa w podręcznikach szkolnych do geografii w dwóch krajach - Polsce i Anglii, które różnią zarówno główne założenia kształcenia geograficznego, jak i charakter oraz problematyka prac naukowych poświęconych obszarom wiejskim. To co łączy obydwa kraje, to fakt, iż zarówno w Polsce, jak i w Anglii obowiązkowa nauka geografii trwa zaledwie cztery lata i tylko w tym czasie doświadczenia szkolne są dla uczniów pewnym nośnikiem informacji na temat charakteru tej dyscypliny i przedmiotu jej badań. Analizowane w artykule podręczniki szkolne potraktowano jako przestrzenie reprezentacji środowiska geograficznego, które zgodnie z koncepcją H. Lefebvre (1974, 1991), podobnie jak inne media, pośrednio kształtują u odbiorców określone reprezentacje przestrzeni. Porównanie charakteru i treści dotyczących wsi i rolnictwa w podręcznikach do geografii w Polsce i w Anglii potwierdziło niedoskonałości polskiej edukacji geograficznej, która nie wykorzystuje w pełni możliwości, jakie stwarza dyscyplina, a stosowane rozwiązania nie podążają za dorobkiem geografii jako dyscypliny naukowej.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the issue of presentation concerning rural areas and agriculture in geography textbooks in two countries - Poland and England, which differ in both main assumptions of the geographical education, as well as works devoted to the problem of rural areas on scientific grounds. What is shared by the two countries is the fact that both in Poland and England, geography as a school subject is compulsory only for four years at the 3rd level of education. Only during this short period students learn about the nature of the discipline and the subject of its research. Textbooks analyzed in the article were regarded as areas of presentation of the geographical environment, which - in accordance to the concept of H. Lefebvre (1974, 1991) - like other media indirectly shape certain presentation of space. Comparison of textbooks' content related to agriculture and rural geography in Poland and England confirmed imperfections of Polish geographical education, which does not fully exploit potential of the discipline. Moreover, applied manners of presentation do not follow achievements of geography at the scientific level.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bański J., 2002, Geografia wsi - nowa dyscyplina badawcza polskiej geografii, Przegląd Geograficzny, 74, 3, s. 367-379.
 2. Gallagher R., Parish R., Williamson J., Geog. 123, 3rd edition, Oxford University Press, Oxford.
 3. Hillary M., Mickleburgh J., Stanfield J., 2004, Think Through Geography 1, 2, 3, Pearson Education Ltd., Essex.
 4. Kop J., Kucharska M., Witek-Nowakowska A., 2009, Świat bez tajemnic. Klasa 1, 2, 3, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa-Łódź.
 5. Kop J., Kucharska M., Szkurłat E., 2012, Tylko geografia. Podręcznik - zakres podstawowy, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa-Łódź.
 6. Lefebvre H., 1991 (1974), The production of space, Blackwell, Oxford.
 7. Liszewski S., Suliborski A., 2005, Kształcenie geografów na poziomie akademickim w świetle aktualnej dyskusji o jedności geografii, [w:] J. Jania, A. T. Jankowski (red.), Wpływ rozwoju nauk geograficznych na proces kształcenia społeczeństwa oraz promocję wiedzy geograficznej w Polsce, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec, s. 9-20.
 8. Maik W., 2012, Przemiany geografii jako nauki i ich wpływ na system akademickiej edukacji geograficznej, [w:] Z. Podgórski, E. Szkurłat (red.) Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG, t. 2, Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej, Łódź-Toruń, s. 15-25.
 9. Malarz R., Szczypiński D., Szubert M., Wójtowicz M., 2010, Planeta Nowa, Klasa 1, 2, 3, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa.
 10. Rose G., 2001, Visual Methodologies: An Introduction to Interpreting Visual Materials, 2nd edition, Sage.
 11. Suliborski A., 2003, Region w nauczaniu geografii, Przegląd Edukacyjny, 2 (39), s. 2-12.
 12. Tobiasz-Lis P., 2014a, Personal experiences and images of places as the basis for teaching geography. Examples of Poland and England, [w:] E. Szkurłat, A. Głowacz (red.), Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG, t. 3, Edukacja geograficzna na świecie i w Polsce - wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 107-120.
 13. Tobiasz-Lis P., 2014b, Geografia percepcji. Osiągnięcia, problemy i perspektywy, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 8, Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Ocena Krytyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2014, s. 127-142
 14. Tobiasz-Lis P., Wójcik M., 2014, Wyobrażenia przestrzenne mieszkańców wsi. Wykorzystanie metody odręcznych szkiców, Studia Obszarów Wiejskich, 35, s. 29-43.
 15. Uliszak R., Wiedermann K., 2012, Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa.
 16. Wójcik M., 2009, Społeczna geografia wsi, Czasopismo Geograficzne, 80, 1-2, s. 42-62.
 17. Wójcik M., 2012, Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 18. National curriculum, Schools: statutory guidance and School and college qualifications and curriculum, Department of Education, 11.09.2013.
 19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.08.2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7163/SOW.40.12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu