BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Huzarski Michał (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Nauki o bezpieczeństwie i nauki o obronności płaszczyzną teoretyczną i funkcjonalną dla logistyki wojskowej i logistyki cywilnej
Studies on Security and Defence as Tte Theoretical and Functional Basis for Military and Civilian Logistics
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2015, nr 5 (CD), s. 254-265, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Logistyka, Bezpieczeństwo, Obronność
Logistics, Security, Defences
Note
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
W niniejszym referacie przedstawiono istotę nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, z zamiarem wykazania ich relacji z logistyką. Przedstawiono też przegląd ujęć terminologicznych, ze wskazaniem na związki i zależności między bezpieczeństwem i obronnością, z uwzględnieniem zamierzeń logistycznych. Nawiązano do postanowień Szczytu NATO w Newport (2014) i wynikających stąd zadań dla Polski, w wymiarze operacyjnym i logistycznym. Część końcowa stanowi syntetyczne ujęcie prezentowanych treści. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the essence of security and defence studies such as to outline its relations to logistics. Additionally it offers a review of terminological depictions focusing on connections and references between security and defence with regard to logistical undertakings. It refers to resolutions of NATO Newport Summit (2014) and tasks for Poland in the operational and logistical field as foreseen thereof. The last part of the paper is a synthetic presentation of the discussed topics. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. B. Szulc (red.), Nauki o obronności w systemie nauk, praca naukowo - badawcza, AON, Warszawa 2013.
  2. M. Huzarski, J. Wołejszo (red.) Leksykon obronności, Bellona, Warszawa 2014.
  3. B. Pacek, Nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie w badaniach techniki i technologii obronnych. [w:] VII konferencja naukowo-przemysłowa badania naukowe w obszarze techniki i technologii obronnych, WAT, Warszawa 2014.
  4. Z. Trejnis, Uzasadnienie potrzeby uruchomienia kierunku studiów "Obronność państwa" na WAT,. Warszawa 2015.
  5. R. Zięba, O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, "Zeszyty Naukowe AON" nr 1(86) 2012.
  6. Strategiczne Forum Bezpieczeństwa, 7 października 2014.
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu