BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudawska Anna (Politechnika Lubelska), Gadzicki Norbert (Politechnika Lubelska, absolwent)
Title
Zmiany w procesie technologicznym wykrawania i gięcia blach - automatyzacja procesu
Changes in the Technological Process of Punching and Bending of Sheet Metal - Process Automation
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 6, CD 1, s. 1513-1520, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zarządzanie produkcją, Robotyzacja, Procesy technologiczne
Production management, Robotization, Technological processes
Note
streszcz. summ
Abstract
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące możliwości automatyzacji i robotyzacji wybranych stanowisk technologicznych: stanowiska wykrawania oraz gięcia elementu blaszanego, będącego elementem rozdzielnicy niskonapięciowej. Dokonano porównania czasu procesu wykrawania realizowanego na obecnie stosowanym stanowisku oraz na stanowisku zautomatyzowanym. Określone zostaną również zalety, jak również i wady wprowadzania stanowiska zautomatyzowanego w przemyśle produkcyjnym. Dostosowanie automatycznego ładowania materiału do wykrawarki CNC w dużym stopniu odciąża personel obsługujący, skraca to również czas przygotowania zabiegu. Szybszy załadunek przyczynia się do skrócenia czasu wykonania operacji, a możliwość automatycznego sortowania i paletyzacji wyciętych przedmiotów zwiększa efektywność pracy. Podsumowując, zastosowania zautomatyzowanego stanowiska zarówno wykrawania, jak i gięcia znacząco wpływa na poprawę efektywności pracy. (fragment tekstu)

In the article presents selected issues regarding the possibility of automation and robotization of selected technological positions: the position of the trimming and bending of the tin element, which is part of the low-voltage switchgear. A comparison was made of the time of the process of punching in currently used as well as automated. It also will be the advantages and disadvantages, as well as the implementation of an automated position in the manufacturing industry. Adjusting the automatic loading of material for CNC cutting machines largely relieves the attendant staff, it also reduces the preparation time. Faster loading contributes to shortening the time of execution of the operation, and the ability to automatically sort and cut handling items increases work efficiency. In conclusion, the application of an automated position both punching and bending significantly affects the improvement of the efficiency of the work. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brzeziński M., Logistyka w przedsiębiorstwie, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2006.
  2. Honczarenko J., Elastyczna automatyzacja czynnikiem zwiększania produktywności ytwarzania, Mechanik 2009, nr 7.
  3. Honczarenko J., Elastyczna automatyzacja wytwarzania. Obrabiarki i systemy obróbkowe, WNT, Warszawa 2000.
  4. Honczarenko J., Robotyka stymulatorem postępu w przemyśle maszynowym, Mechanik 2009, nr 4.
  5. Koch T., Systemy zrobotyzowanego montażu. Oficyna Wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
  6. Kosmol J., Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem, WNT, Warszawa 2000.
  7. Świć A., Elastyczne systemy produkcyjne. Technologiczno-organizacyjne aspekty projektowania i eksploatacji, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 1998.
  8. www.sakspol.pl (sierpień, 2013)
  9. www.pl.trumpf.com (grudzień, 2013)
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu