BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lesiewicz Elżbieta (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Zarządzanie różnorodnością w przedsiębiorstwach logistycznych
Diversity Management in Logistics Companies
Source
Logistyka, 2015, nr 4, s. 47-50, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Zarządzanie różnorodnością, Efektywność, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Logistyka
Diversity management, Effectiveness, Enterprise management, Logistics
Note
streszcz., summ.
Company
Grupa Raben, Grupa PEKAES S.A., DB Schenker
, ,
Abstract
Przedmiotem artykułu jest realizowanie polityki różnorodności i zarządzania różnorodnością na przykładzie trzech firm logistycznych. Uzasadnieniem podjęcia tematu artykułu jest fakt, iż na rynku logistycznym w Polsce i Europie firmy: Raben, PEKAES SA i DB Schenker stanowią znakomity przykład dobrych praktyk w biznesie, oparty na społecznej odpowiedzialności. W artykule, wykorzystując studium przypadku, odniesiono się do doświadczeń przedsiębiorstw logistycznych, ukazując zasadność korzystania z narzędzi wdrażania polityki różnorodności i świadomego rozwijania odpowiednich polityk i programów w tym obszarze. Zarysowano także korzyści płynące ze stosowanie dobrych praktyk w zarządzaniu różnorodnością, co nierozerwalnie wiąże się ze wzrostem prestiżu firmy, większą satysfakcją klientów, wyższą efektywnością i motywacją pracowników oraz redukcją kosztów związanych z wykwalifikowanym personelem.(abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is the analysis of the pursuing a policy of diversity and diversity management - using the example of Raben Group. The main motivation for taking this case is the fact that at the logistics market in Poland and Europe - the Raben, PEKAES SA, DB Schenker company is an excellent example of good business practices based on social responsibility. Basing on references made to the experiences of Raben Group, the author of this article tried to show the importance of using various tools of diversity policies in logistic business. The article also outlines the benefits of good practice in the diversity management, which result in the increase of the company's prestige, in higher customer satisfaction, higher efficiency and motivation of employees, and in reduction of costs associated with the professional staff.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Allemann-Ghionda C, Räume und Stimmen der Vielfalt - gestern und heute. Über die Geschichte und die Karriere von einem modischen Konzept, in Allemann-Ghionda C., Bukow W.D., (Eds.) Orte der Diversität, Wiesbaden 2011.
 2. Andrejczuk M., Karta Różnorodności narzędziem wdrażania polityki zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie, [w:] Przeobrażenia i wsparcie procesów zarządzania ludźmi, Jarosław S. Kardas (red.), Warszawa 2012.
 3. Durska M., Zarządzanie różnorodnością: kluczowe pojęcia, "Kobieta i biznes", nr 1-4/2009.
 4. EU-Diversity Charter Exchange Platform, http://eurohealth.ie/2010/08/03/eu-diversity-charter-exchange-platform/.
 5. Gryszko M., Projekt "Gender Index", w: Podręcznik trenerski: Zarządzanie firmą równych szans, Warszawa 2008
 6. Gilbert J. A.,Stead B. A., Ivancevich J.M., Diversity Management: A New Organizational Paradig, "Joural of Business Ethics", 1999, vol., 21.
 7. Grupa Raben, http://polska.raben-group.com/o-nas/grupa-raben/.
 8. Gryszko M., Raport z zarządzania różnorodnością w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2000.
 9. Kaczmarek P., Krajnik A., Morawska-Witkowska A., Remisko B.R., Wolska M., Firma=różnorodność, z. 2, Warszawa 2009.
 10. Lisowska E., Sznajder A., Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Raport z I edycji Barometru Różnorodności, Warszawa 2013; Raport z II edycji Barometru Różnorodności, Warszawa 2014.
 11. Mazur B., Zarządzanie różnorodnością w warunkach europejskich, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem i regionem w warunkach europejskich, (red.), A. Arend. Lublin 2010. O projekcie, strona Karty Różnorodności, http://kartaroznorodnosci.pl/pl/karta-w-polsce/o-projekcie.html.
 12. Walczak W., Zarządzanie różnorodnością dla współczesnych organizacji, [w:] "Organizacja i Kierowanie", nr 3/2011
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu