BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzelak Małgorzata (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Równoważenie linii produkcyjnej na przykładzie procesu wytwórczego obuwia
Balancing of the Production Line on Example of Manufacturing Shoes
Source
Systemy Logistyczne Wojsk, 2015, z. 43, s. 51-64, rys., wykr., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Obuwie, Produkcja obuwia, Usługi produkcyjne, Logistyka produkcji, Linia produkcyjna
Shoes, Footwear manufacturing, Production services, Production logistics, Production line
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem pracy jest opis techniki równoważenia linii produkcyjnej. Narzędzie to umożliwia przydzielanie poszczególnych zadań procesu wytwórczego na stanowiska robocze, tak aby zminimalizować całkowity czas bezczynności. Szczególną uwagę poświęcono możliwościom usprawnienia otrzymanych rozwiązań. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article was to present balancing of the production line. This tool is useful to assign tasks in the manufacturing process at individual workstations in order to minimize the total idle time. Particular attention was paid to opportunities to improve the solutions obtained. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bozarth C., Handfield R.B. 2007. Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. Gliwice: HELION.
  2. Brzeziński M. 2013. Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie. Warszawa: Diffin.
  3. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z. 2012. Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Cited by
Show
ISSN
1508-5430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu