BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szypulewska-Porczyńska Alina (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Europejska unia bankowa jako element nowego ładu gospodarczego Unii Europejskiej
The European Banking Union as Part of a New EU Economic Governance
Source
Unia Europejska.pl, 2015, nr 4 (233), s. 29-35, tab.
Keyword
Unia bankowa, Jednolity rynek wewnętrzny, Integracja gospodarcza
Banking union, European Single Market, Economic integration
Note
streszcz., summ.
Abstract
W odpowiedzi na zjawiska kryzysowe, które wystąpiły w ostatnich latach w Unii Europejskiej, wprowadzane są w tym ugrupowaniu reformy przekształcające dotychczasowe ramy zarządzania gospodarczego. Jednym z filarów nowego ładu jest Europejska unia bankowa. W artykule omówione zostały główne elementy tego projektu oraz jego znaczenie dla Polski. W szczególności podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o spójność i możliwe skutki istnienia w UE dwóch ścieżek integracji, tj. w ramach unii bankowej i w ramach rynku wewnętrznego. (abstrakt oryginalny)

In response to crisis developments which took place in the European Union in recent years, reforms are being launched changing its framework of economic governance. One of the pillars of this new order is the European Banking Union. The objective of the paper is to examine main elements of the project and assess their importance to Poland. One question has been addressed, especially. It is integrity and possible consequences of the existence of two paths of integration in the EU, i.e. within the banking union and within the internal market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Europejska Unia Bankowa, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2015
  2. A. Hryckiewicz, M. Pawłowska, Czy nowy nadzor spełni swoje zadanie? Zmiany w nadzorze finansowym w Europie oraz ich konsekwencje dla Polski, Materiały i Studia Zeszyt nr 289, Warszawa 2013,
Cited by
Show
ISSN
2084-2694
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu