BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Orankiewicz Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Title
Zawodność rynku w sektorze kultury
Market Failure in the Cultural Sector
Source
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2013, nr 9, s. 155-166, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Zawodność rynku, Interwencjonizm państwa, Finansowanie kultury, Rynek, Kultura
Market failure, Government intervention, Financing of culture, Market, Culture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy problematyki związanej z zawodnością rynku w kulturze. Zaprezentowano w nim różne źródła niedoskonałości regulacji rynkowej oraz przedstawiono możliwości wspierania sektora kultury za pomocą subsydiów. Interwencja państwa w kulturze, uzasadniana głównie zawodnością rynku, ma jednak często skutki uboczne. Celem artykułu jest zabranie głosu w dyskusji na temat zasadności finansowania sztuki i kultury przez państwo. Rozważania poparte zostały ekonomicznym uzasadnieniem stosowania subsydiów oraz analizą niepożądanych efektów interwencjonizmu państwowego w sektorze kultury.(abstrakt oryginalny)

Article deals with the issues related to market failures in the culture. It presents the various sources of imperfection of market regulation and presents opportunities to support the cultural sector through subsidies. Intervention of the State in culture, mainly justified by market failures, however, often have side effects. The purpose of this article is to take part in a discussion on the merits of the arts and culture funding by the state. Considerations are supported by the economic justification of subsidies and analysis of adverse effects of government intervention in the cultural sector. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chełmińska M.: Polityka kulturalna jest niezbędna ale w jakim sensie?, [w:] S. Golimowska (red.): Komercjalizacja w kulturze. Szanse i Zagrożenia., Instytut Kultury, Warszawa 1992.
  2. Ilczuk D.: Ekonomika kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
  3. Throsby D.: Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
  4. Towse R.: Ekonomika kultury. Kompendium, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.
  5. Działalność instytucji kultury w Polsce w 2011 r., Urząd Statystyczny w Krakowie - Ośrodek Statystyki Kultury, Kraków 2012.
  6. Wydatki na kulturę w 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, Kraków 2012.
Cited by
Show
ISSN
1897-7480
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu