BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żylicz Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Title
Różnorodność przyrody ożywionej
Biological Resource Diversity
Source
Aura, 2015, nr 6, s. 28-29, fot.
Keyword
Ekonomia, Środowisko przyrodnicze, Leki, Kosmetyki, Wartość ekonomiczna
Economics, Natural environment, Drugs, Cosmetics, Economic value
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zdefiniowano różnorodność biologiczną i zilustrowano jej wartość ekonomiczną. Pokazano, że - w języku ekonomicznym - stanowi ona tzw. dobro publiczne i jako takie narażona jest na niedostateczną podaż w następstwie "jazdy na gapę". Aby przeciwdziałać temu zjawisku, wymaga się od niektórych beneficjentów różnorodności biologicznej - np. firm farmaceutycznych - aby partycypowali w kosztach jej ochrony. Zasada jest słuszna i chyba przestrzegana, jednak skala i forma tego udziału wzbudza wątpliwości. (abstrakt oryginalny)

The paper defines biodiversity and illustrates its economic value. In economics jargon, biodiversity has been demonstrated to be a public good, and as such, its supply is lower than socially justified due to free-riding. In order to fix the problem, the beneficiaries of biodiversity, e.g. pharmaceutical companies, are required to participate in the cost of its protection. This principle is fair and perhaps enforced, but the scope and form of this participation are questionable. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/2.2015.6.4
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu