BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Staniewska Ewa (Politechnika Częstochowska)
Title
Doskonalenie procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa hutniczego
Improvement of the production process in the metallurgical company
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 720-727, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Hutnictwo, Doskonalenie organizacji przedsiębiorstwa, Doskonalenie zarządzania, Proces produkcji
Metallurgy, Enterprises organisation improving, Management development, Production process
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano wybrane elementy koncepcji ciągłego doskonalenia dotyczące możliwości optymalizacji procesu produkcyjnego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa hutniczego. Uwzględniono główne obszary i założenia szczupłego wytwarzania oraz efekty zastosowania wybranych narzędzi doskonalenia procesów. (abstrakt oryginalny)

The article presents selected elements of concept of continuous improvement about the possibilities of optimizing the manufacturing process on the example of the metallurgical company. The main areas and ass umptions of lean manufacturing as well as the effects of application of the selected proces s improvement tools were included.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Bozarth C., Handfield R.B.: Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. Onepress, 2007
  2. Brzeziński M.: Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie. Difin, Warszawa, 2013
  3. Ficoń K.: Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Impuls Plus Consulting, Gdynia, 2001
  4. Pisz s I., Sęk T., Zielecki W.: Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa, 2013
  5. Szymonik A. (red.): Logistyka produkcji. Procesy. Systemy. Organizacja. Difin, Warszawa, 2012
  6. Michlowicz E., Zarys logistyki przedsiębiorstwa. Wyd. AGH, Kraków, 2012
  7. Bąbik D. Doskonalenie procesów technologiczno-logistycznych na przykładzie wybranego produktu, praca dyplomowa inżynierska pod kierunkiem naukowym dr inż. E. Staniewskiej, Częstochowa 2014, materiały niepublikowane
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu