BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Surmacz Tomasz (Uniwersytet Rzeszowski), Fura Barbara (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Z naczenie ósmej zasady zarządzania jakością w budowaniu zielonych łańcuchów dostaw
The importance of the eighthprinciple of quality management in building green supply chains
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 748-754, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Dostawcy IT, Normy ISO 14001, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Łańcuch dostaw, Strategia zielonej rewolucji, Zielona gospodarka, Wzrost ekologicznie zrównoważony, Zrównoważony łańcuch dostaw
IT suppliers, ISO 14001, Supply Chain Management (SCM), Supply chain, Green Revolution strategy, Green economy, Sustainable development, Sustainable supply chain
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedsiębiorstwa zazwyczaj integrują swoje działania o charakterze operacyjnym i strategicznym w łańcuchach dostaw mając na uwadze kwestie ekonomiczne. Jednak coraz częściej brane są również pod uwagę środowiskowe aspekty ich działań. Efektem zmian zachodzących w świadomości współczesnych organizacji jest ukucie pokrewnych terminów, tj. Sustainable Supply Chain Management (SSCM) i Green Supply Chain Management (GSCM). Mówi się o zielonych łańcuchach dostaw, czyli takich, które w procesie swojej integracji biorą pod uwagę uwarunkowania środowiskowe. Artykuł porusza problematykę relacji pomiędzy systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001 a "wyzielenianiem" łańcuchów dostaw. Szczególna uwaga zwrócona została na ósmą zasadę zarządzania jakością dotyczącą współpracy z dostawcami. W artykule przedstawione zostały wyniki badań empirycznych. Pokazują one, że firmy funkcjonujące w otoczeniu między narodowym dostrzegają więcej korzyści z wdrożenia certyfikatu ISO 14001. Fakt posiadania tego certyfikatu nie zawsze przekłada się jednak na dostrzeganiu znaczenia wzajemnych korzystnych relacji z dostawcami.(abstrakt oryginalny)

Companies typically integrate their operational and strategic activities in supply chains taking into consideration economic issues. However, more and more often the environmental aspects of their operations are also taken into consideration. The effect of changes in the awareness of contemporary organizations is coining related terms, ie. Sustainable Supply Chain Management (SSCM) and Green Supply Chain Management (GSCM). One can talk about green supply chains, that is, those in the process of their integration, taking into account the environmental conditions. The article refers to the relationship of ISO 14001 environmental management system and "greening" supply chains. Particular attention is paid to the eighth principle of quality management connected with suppliers. The paper presents the results of research. They show that firms functioning in international environment see more benefits of ISO 14001 implementation. Moreover owing this certificate is not correlated with perceiving mutually beneficial relationships with suppliers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Ağan Y., Kuzey C., Acar M.F., Açıkgöz A., The Relationships between Corporate Social Responsibility, Environmental Supplier Development, and Firm Performance, "Journal of Cleaner Production", September 2014
 2. Alberti M., Caini L., Calabrese A., Rossi D., Evaluation of the costs and benefits of an environmental management system, "International Journal of Production Research", Volume 38, Issue 17 SPEC., 20 November 2000
 3. Arimura T., Hibiki A., Katayama, H., Is a voluntary approach an effective environmental policy instrument?-A case of environmental management systems, "Journal of Environmental Economics and Management", 55 (3), 2008
 4. Chan H.K., He H., Wang W.Y.C., Green Marketing and Its Impact on Supply Chain Management in Industrial Markets, "Industrial Marketing Management" 2012, No. 41
 5. Christmann P., Taylor G., Globalization and the environment: determinants of firm self-regulation in China, "Journal of International Business Studies", 32 (3), 2001
 6. Igarashi M., de Boer L., Magerholm Fet A., What Is Required for Greener Supplier Selection? A Literature Review and Conceptual Model Development, "Journal of Purchasing and Supply Management", 19, no. 4, December 2013
 7. Jabbour A.B.L de Sousa, Understanding the Genesis of Green Supply Chain Management: Lessons from Leading Brazilian Companies, "Journal of Cleaner Production", September 2014
 8. Martín-Peña M.L., Díaz-Garrido E., Sánchez-López J.M., Analysis of benefits and difficulties associated with firms' Environmental Management Systems: the case of the Spanish automotive industry, "Journal of Cleaner Production", 70, 2014
 9. Mathiyazhagan K., Govindan K., Noorul Haq A., Geng Y., An ISM approach for the barrier analysis in implementing green supply chain management, "Journal of Cleaner Production", 47 (2013)
 10. Nakamura M., Takahashi T., Vertinsky I., Why Japanese firms choose to certify: a study of managerial responses to environmental issues, "Journal of Environmental Economics and Management", 42 (1), 2001
 11. Nawrocka D., Brorson T., and Lindhqvist T., ISO 14001 in Environmental Supply Chain Practices, "Journal of Cleaner Production" 2009, No. 17
 12. Poksinska B., Dahlgaard J.J., Eklund J.A.E., Implementing ISO 14000 in Sweden: motives, benefits and comparisons with ISO 9000, "International Journal of Quality & Reliability Management", 2003, Vol. 20 Issue 5
 13. Wu S.Y., Chu P.Y., Liu T.Y., Determinants of a firm's ISO 14001 certification: an empirical study of Taiwan, "Pacific Economic Review", 12 (4), 2007
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu