BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Topolski Mariusz (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Topolska Katarzyna (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Kobyłt Agata (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Sterowanie przepływem materiałów w procesie produkcyjnym
Controlling the flow of materials in the production process
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 765-772, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Logistyka produkcji, Modelowanie procesów produkcji, Produkcja
Production logistics, Modeling of manufacturing processes, Production
Note
streszcz., summ.
Abstract
W przedsiębiorstwach produkcyjnych logistyka produkcji jest jednym z ważniejszych ogniw firmy. W sposób szczególny zwraca się uwagę na marnotrawstwo oraz poszukuje się możliwości obniżania kosztów. Usprawnienia w obszarze produkcji, łańcucha dostaw czy gospodarki magazynowej pozwalają uzyskać korzyści finansowe. Aby poprawić istniejącą sytuację należy podjąć odpowiednie decyzje i wykorzystać dostępne narzędzia tzn. zastosować w firmie "szczupłe zarządzanie". Celem badań było wykazanie, że poprzez zmiany w sposobie przygotowywania i dostarczania materiałów do produkcji możliwe jest wyeliminowanie z procesu produkcyjnego zbędnego czasu międzyoperacyjnego. Pozwoli to na płynniejszą pracę, eliminację marnotrawstwa oraz wzrost wartości dodanej. (abstrakt oryginalny)

The manufacturing enterprises production logistics is one of the most important links of the company. In particular, attention is drawn to waste and is looking for opportunities to reduce costs. Improvements in the manufacturing, supply chain and warehouse management allow to obtain financial benefits. To improve the existing situation should take appropriate decisions and use all available tools. Used in the company "lean management". The aim of the study was to demonstrate that by changing the method of preparation and delivery of materials for the production can be eliminated from the production process unnecessary intermediate time. This will al low for smoother operation, elimination of waste and the increase in value added.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Blaik P. Logistyka Koncepcja zintegrowanego zarządzania PWE Warszawa 2010
  2. Ciesielski M. Instrumenty zarządzania logistycznego PWE Warszawa 2006
  3. Gołembska E. Kompendium wiedzy o logistyce Wydawnictwo naukowe PWN Warszawa 2010
  4. Liker J.K., Convis G. L., Droga Toyoty do lean leadership Osiągnięcie i utrzymanie doskonałości dzięki kształtowaniu przywódców, MT Biznes, Warszawa 2012
  5. Matuszek J., Logistyka produkcji, PWSZ, Wałbrzych 2012
  6. Szymonik A. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, część 2, Warszawa 2011
  7. Szymonik A. Logistyka produkcji Redakcja naukowa Difin Warszawa 2012
  8. Waters D. Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, PWN, Warszawa 2001
  9. Witkowski J. Zarządzanie łańcuchem dostaw Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 2010
  10. Woeppel M., Jak wdrożyć teorię ograniczeń w firmie produkcyjnej: Poradnik praktyka, MINT Books, Warszawa 2009
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu