BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czech Jerzy
Title
Błąd człowieka przyczyną wielu negatywnych zdarzeń drogowych
Road accidents are caused by human error
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 840-850, fot., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Wypadki drogowe, Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Prawo drogowe
Road accidents, Road traffic safety, Traffic law
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejsze opracowanie przedstawia negatywne zjawiska i zdarzenia w ruchu drogowym, których sprawcą jest człowiek. Opracowanie ukazuje człowieka jako organizatora ruchu, błędy, jakie w tej roli popełnia i błędy człowieka uczestnika ruchu, a także realne i potencjalne zagrożenia za tym idące. Przedstawiając człowieka jako sprawcę wielu negatywnych zdarzeń i sytuacji drogowych będziemy szukać wytłumaczenia i rozwiązania tych bardzo ważnych problemów, które dotyczą całego społeczeństwa, wobec których nie możemy pozostać obojętni. (abstrakt oryginalny)

This elaboration presents a couple of occurrences and effects in road traffic which the person is causer. The elaboration shows a man as a traffic organizer and shows what type of errors he can do too. The elaboration presents a man as a participant in road traffic, his errors and real and potential dangers by reason of this errors. Introducing man as a causer of many negative situations in the way we will be search an explanation and solution of each problems. These problems are very important and affect the whole society therefore we can not stay indifferent to this situation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 z późn.zm).
  2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151 z późn.zm).
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn.zm)
  4. Raporty internetowe.
  5. Statystyki Policji, http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu