BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skotnicka-Zasadzień Bożena (Politechnika Śląska)
Title
Analiza efektywności zastosowania metody FMEA w małym przedsiębiorstwie przemysłowym
Source
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 2012, 2(2), s. 142-153, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi
Keyword
Efektywność, Analiza przyczyn i skutków wad, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Effectiveness, Failure mode and effects analysis (FMEA), Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zastosowanie metod i narzędzi ma służyć utrzymaniu odpowiedniej jakości wyrobów a także zmniejszeniu wad i niezgodności już na etapie produkcji a nie w trakcie eksploatacji przez klienta. Wykrycie wad w wyrobie po zakupie powoduje, że klient wnosi skargi i reklamacje gwarancyjne, co powoduje zmniejszenie wiarygodności i obniżenie jakości oferowanych wyrobów. taka sytuacja prowadzi do ponoszenia dużych kosztów związanych z usuwa-niem wad i usterek w produktach. Z tego powodu, przedsiębiorcy zaczęli sięgać po nowe metody i narzędzia w celu wyeliminowania i usuwania wad wyrobów podczas projektowania lub produkcji. Do analizy przyczyn skutków wad powstających w wyrobie na etapie produkcji i w gotowym produkcie można użyć metody FEMA. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością - teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  2. Hamrol A., Kowalik D.:FMEA w doskonaleniu procesów z dominującym udziałem człowieka, Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej 12, 2002.
  3. Krzemień E., Wolniak R.: Wpływ zastosowania metody FMEA na koszty jakości w przedsiębiorstwie. Problemy jakości, Nr 5, 2002.
  4. Łańcucki J.: Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001.
  5. Miller P.: Systemowe zarządzanie jakością", Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
  6. Rychły - Lipińska A.: Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania; FMEA- Analiza rodzajów błędów oraz ich skutków, Koszalin 2007.
  7. Rzewucka M.: Wpływ zastosowania metody FMEA na jakość wyrobu na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego XYZ Sp. z o.o.". Praca magisterska Zabrze 2011.
  8. Świderski A.: Ocena skuteczności procesu projektowania technicznych środków trans-portu z wykorzystaniem metody FMEA ,Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej -Transport, Zeszyt 64/2008.
  9. Wolniak R., Skotnicka B.: Metody i narzędzia zarządzania jakością: teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
  10. Zasadzień M.: Analiza wadliwości wyrobu z wykorzystaniem narzędzi zarządzania jakością. Pr. zb.pod redakcją R. Knosali: Komputerowe Zintegrowane Zarządzanie Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją Opole 2011.
Cited by
Show
ISSN
2391-9361
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu