BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bondarenko Andrij
Title
Miejsca pamięci na Podzamczu.Przeszłość upamiętniona w symbolicznym krajobrazie jednej z lwowskich dzielnic
Memorials in Pidzamche. The past commemorated in one of the Lviv districts' symbolic landscape
Source
Problemy Rozwoju Miast, 2015, nr 2, s. 5-10, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Historia
History
Note
streszcz., summ.
Country
Lwów
Lviv
Abstract
Artykuł porusza zagadnienie miejsc pamięci w jednej z dzielnic Lwowa - na Podzamczu. Wybór opisanych miejsc został podyktowany ich obecnością w pamięci zbiorowej mieszkańców miasta. W artykule zwrócono uwagę na różnice w postrzeganiu symboliki wybranych miejsc w nieoficjalnych i oficjalnych dyskursach, a także na odmienny, narodowościowy kontekst postrzegania. Różnice te nabierają szczególnego znaczenia w mieście o tak bogatej, złożonej i często burzliwej historii, jakim jest Lwów. Ponadto artykuł zawiera krótkie rozważania teoretyczne na temat związków między historią, pamięcią a przeszłością. (abstrakt oryginalny)

The article raises the issue of memorials in one of the Lviv districts - Pidzamche. The choice of sites depended on their presence in the collective memory of the city inhabitants. The article highlights the differences in the perception of symbolism of selected places not only in official and unofficial discourses, but also in the prism of national recognition. These differences are particularly important in the city that has such a rich, complex and often turbulent history. Moreover, the article prvides brief theoretical deliberations on the relationship between history, memory and the past. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bondarenko A., 2013, Pidzamcze: Istorija inszogo Lʹwowa. Budiwli. Miscja. Kontekst, Instytut Rozwoju Miast, Kraków
  2. Jarczewski W., Huculak M., 2011, Program rewitalizacji Lwowa-Podzamcze 2012-2025, Instytut Rozwoju Miast, Kraków-Lwów
  3. Lysywecʹ A., 1989, Skażi pro szczasliwe żittja... Spogadi pro 1933 rik, Witczyzna, 5, 22-24. Dostępne na: http://www.ursr.org [30.04.2015]
  4. Nora P. (red.), 1999, Rethinking France. Les Lieux de mémoire, 1: The State, University of Chicago Press, Chicago
  5. Passerini L., 1996, Autobiography of a Generation: Italy, 1968, Wesleyan University Press, Hanover
  6. Portelli A., 1990, The Death of Luigi Trastulli and Other Stories: Form and Meaning in Oral History, State University of New York Press, New York
  7. Sauer C., 1925, The morphology of landscape, [w:] T.S. Oakes, P.L. Price (red.), 2008, The cultural geography reader, Routledge, New York, 96-104
  8. Tuan Y., 2001, Space and Place. The Perspective of Experience, University of Minnesota Press, Minneapolis-London
Cited by
Show
ISSN
1733-2435
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu