BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borusiewicz Andrzej (Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży), Drożyner Paulina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Database Applications in Planning And Processing of Farm Production
Aplikacje bazodanowe w planowaniu i realizacji produkcji w gospodarstwach rolnych
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2015, nr 19, s. 83-89, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rolnictwo, Bazy danych, Produkcja rolna, Planowanie produkcji
Agriculture, Databases, Agricultural production, Production planning
Note
summ., streszcz.
Abstract
Rolnictwo, jako jedna z najważniejszych dziedzin gospodarki, jest coraz intensywniej wspomagane przez technologie informatyczne. Przykładem takim są aplikacje bazodanowe wspomagające pracę właścicieli gospodarstw rolnych. Dzięki ich wykorzystaniu można osiągnąć maksymalizację zysków przy jednoczesnym zmniejszeniu czasu pracy rolnika. Badania zostały przeprowadzone w roku 2014 w powiecie łomżyńskim oraz osoby chętne do udzielenia odpowiedzi na ankietę poprzez stronę internetową. Badana grupa było to 98 osób, które są właścicielami gospodarstw rolnych. Większości z nich były znane aplikacje bazodanowe, a duża grupa wśród ankietowanych z nich korzysta na co dzień przy swojej pracy. Osoby wykorzystujące je w swoich gospodarstwach w większości zauważyły wzrost zysków oraz wykazywały zainteresowanie poznaniem innych aplikacji tego typu. (abstrakt oryginalny)

Agriculture, as one of the most important branch of economy, is supported more and more intensively with using information technologies. One of examples is database applications which support the owners' farm work. Due to using them, both farm profits can be maximized and the time of farm work can be reduced simultaneously. The survey research was conducted in 2014 in the district of Lomza and by people willingly given answers to a questionnaire online. The tested group covered 98 participants who are owners of their farms. Most of them have known database applications, a large group of tested people use applications to their every day work. The farmers who use database applications noticed the rise of their profits and were interested in getting more information on them. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borusiewicz A., The use of specialized computer programs and the internet on the farms, ,,Acta Sci. Pol, Technica Agraria", 9(1-2), 2009.
  2. Cupiał M., The needs for information in the farms of the małopolska region, ,,Inżynieria Rolnicza" 2(77), 2006.
  3. Cupiał M., The demand for computer applications in agriculture on the example of farms in małopolskie voivodship, ,,Inżynieria Rolnicza", No 9(107), 2008.
  4. Grudziński J., Information technologies in the farm management advisory systems, ,,Inżynieria Rolnicza", 58(80), 2006.
  5. Mueller W., Boniecki P., Joachimiak H., Internet system supporting management of agricultural services, ,,Inżynieria Rolnicza", 9(107), 2008.
  6. Pawlak J., Agriculture and Information, ,,Inżynieria Rolnicza" (1), 1999.
  7. Rączka K., Kowalski M., Gąsiorek S., Business intelligence systems, ,,Inżynieria Rolnicza", 6(94), 2007.
  8. Zaliwski A. S., Pietruch C., It tools in plant production, ,,Inżynieria Rolnicza", 2(90), 2007.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu