BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ścierski Jerzy M. (Politechnika Śląska)
Title
Nowelizacja normy ISO 9001
Revision of ISO 9001 Standard
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2011, z. 59, 101-117, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Normalizacja, Normy ISO, Normy ISO 9001, Zarządzanie jakością
Normalization, ISO International Standards, ISO 9001, Quality management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Norma ISO 9001 z górą od 20 lat stanowi standard zarządzania zorientowanego na jakość. W artykule omówiono zmiany oraz ich interpretacje wynikające z przeprowadzonej w 2008 r. nowelizacji. Polska wersja normy EN-ISO 9001 została wydana w 2009 r.(abstrakt oryginalny)

QMS based on the requirements of ISO 9001 standard have been developed more than 20 years ago. This standard has been revised few times. I this paper has been discussed changes introduced in the last revision of the standard and interpretations some of the requirements.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Norma PN-EN ISO 9000 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2006.
 2. Aligning the QMS with the achievement of organizational and business success. ISO/TC176/IAF, 2003.
 3. Ścierski J.M.: Mapowanie procesów, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie.
 4. ISO 9000 Introduction and Support Package module: Guidance on ISO 9001:2008 Sub-clause 1.2 "Application", Document ISO/TC/SC2/N 524R6, 2008.
 5. PN-EN ISO 9000 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. PKN, Warszawa 2006.
 6. ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on: Linking on audit particular task, activity or process to the overall system, ISO, October 2004.
 7. ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on: Auditing statutory and regulatory requirements, ISO, June 2009.
 8. ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on: Understanding the process approach, ISO, June 2009.
 9. ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on: How to audit top management processes, ISO, October 2004.
 10. ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on: Auditing "where appropriate" requirements, ISO, June 2009.
 11. Ścierski J.: Badanie satysfakcji klienta w systemach zarządzania jakością, Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, (red.): Żuchowski J., Politechnika Radomska, Radom 2004.
 12. Ścierski J.: Jakość usług doradczych oferowanych przy wdrażaniu SZJ, w Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, (red.): Michalski E., Piocha S., Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Koszalin 2008, s. 185-193.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu