BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piecuch Teresa (Politechnika Rzeszowska)
Title
Podobieństwa i różnice między przedsiębiorcą indywidualnym a wewnętrznym
Similarities and Differences Between an Entrepreneur and Intrapreneur
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 3, s. 223-233, bibliogr. 9 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Nowoczesne tendencje w nauce oraz w praktyce organizacji i zarządzania
Keyword
Przedsiębiorczość, Przedsiębiorca, Intraprzedsiębiorca, Przedsiębiorczość wewnętrzna
Entrepreneurship, Entrepreneur, Intrapreneur, Intrapreneurship
Note
summ.
Abstract
Współcześnie coraz częściej podkreśla się, że nie tylko jednostki mogą przejawiać przedsiębiorcze cechy, że także w różnych formach zbiorowości ludzkich, w tym w dużych i bardzo dużych firmach, ludzie mogą zachowywać się w sposób przedsiębiorczy. Osoby takie to przedsiębiorcy wewnętrzni (intraprzedsiębiorcy, przedsiębiorcy korporacyjni1) - "...najemni menedżerowie kierujący względnie wyodrębnioną częścią dużego przedsiębiorstwa (np. zakładem, filią), mający duży zakres samodzielności decyzyjnej, pozwalający im wykazywać się przedsiębiorczością wewnątrz firmy" [Sudoł 2008, s. 14]. To kreatywni, dynamiczni pracownicy dużego przedsiębiorstwa; osoby, które nie będąc ich właścicielami, doprowadzają do realizacji nowych pomysłów, są stymulatorami innowacji wewnątrz wielkich organizacji. (fragment tekstu)

In the traditional meaning, an entrepreneur is a person who is creative, active, dynamic, who has decided to start their own business - this is an individual entrepreneur. Currently, it is more and more frequently emphasised that an entrepreneur may be a person employed in a big company, not being its owner, but having entrepreneur's features, behaving in a creative manner, contributing to implementation of innovations - this is an intrapreneur. Individual and internal entrepreneurs have a lot of common features, but they also differ from each other. The similarities and differences between entrepreneur and intrapreneur are the subject of this study. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aryle M. (1991), Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa.
  2. Glinka B, Gudkova S. (2011), Przedsiębiorczość, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
  3. Makin P., Cooper C., Cox Ch. (2000), Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, PWN, Warszawa.
  4. Matusiak K.B. (2011), Przedsiębiorca wewnętrzny. Intraprzedsiębiorca [w:] K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii, PARP, Warszawa.
  5. Piecuch T. (2010), Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C. H. Beck, Warszawa.
  6. Sudoł S. (2008), Przedsiębiorczość - jej pojmowanie, typy i czynniki ją kształtujące, "Problemy Zarządzania", nr 2.
  7. Szewczyk W. (red), (1998), Encyklopedia przedsiębiorczości, Wyd. "Fundacja Innowacja", Warszawa.
  8. Targalski J. (red.), (2009), Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą. Teoria i praktyka, C.H.Beck, Warszawa.
  9. Weber R.A. (1990), Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu