BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chorowska-Kasperlik Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Aport komercjalizowanej własności intelektualnej do spółki kapitałowej w ujęciu podatku dochodowego
Contribution of a Commercialized Intellectual Property Rights to the Limited Company in Terms of Income Tax
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 245, s. 50-63, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Zarządzanie własnością intelektualną, Komercjalizacja, Podatek dochodowy
Management of intellectual property, Commercialization, Income tax
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obowiązujące od 3 listopada 2014 r. nowe regulacje ustaw o podatkach dochodowych wprowadziły preferencyjne zasady opodatkowania aportu własności intelektualnej do spółek kapitałowych. Odroczenie momentu opodatkowania wniesienia wkładu dotyczy wąskiego kręgu praw i know-how oraz podmiotów sektora nauki. Regulacje mają sprzyjać pobudzeniu przedsiębiorczości akademickiej.(abstrakt oryginalny)

The new income tax regulations, which are legally in force since 03.11.2014, introduced a preferential taxation of a contribution of an intellectual property to limited companies. The deferment of the taxation of the contribution relates to a narrow circle of rights, know-how and science sector entities. The regulations are conducive to stimulating academic entrepreneurship.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bolek M., Bolek C. (2014), Komercjalizacja innowacji. Zarządzanie projektami i finansowanie, Difin, Warszawa.
 2. Głodek P., Gołębiewski M. (2006), Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach, t. I, Warszawa.
 3. Matusiak K.B. (2010), Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, SGH, Warszawa.
 4. Stawasz E. (2008), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa.
 5. Szewc A., Jyż G. (2003), Prawo własności przemysłowej, C.H. Beck, Warszawa.
 6. Tamowicz P. (2006), Przedsiębiorczość akademicka: Spółki spin-off w Polsce, PARP, Warszawa.
 7. Trzmielak D.M. (2013), Komercjalizacja wiedzy i technologii - determinanty i strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Trzmielak D.M. (2002), Kształtowanie nowego produktu przy wykorzystaniu analizy wielowymiarowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Trzmielak D.M., Zehner W.B (2011), Metodyka i organizacja doradztwa w zakresie transferu i komercjalizacji technologii, PARP, Łódź-Austin.
 10. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Dz.U. 2013, poz. 1030 ze zm.
 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2014, poz. 851 ze zm.
 12. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2012, poz. 361 ze zm.
 13. [www 1] http://www.ndg.us.edu.pl/media/Publikacja/Publikacj_na_temat_Wsp_l_pracy _pracownik_lw_naukowych_z_parkami_naukowo_technologicznymi_w_Wielkiej_ Brytanii_i_Finlandii._Propozycja_implementacji_rozwi_za_dla_Polski..pdf (dostęp: 30.01.2015).
 14. [www 2] Praktyczne znaczenie nowych przepisów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych - komentarz eksperta PwC, https://www.taxonline.pl/ komentarze/57471/Praktyczne_znaczenie_nowych_przepisow_dotyczacych_komercjalizacji _wynikow_prac_badawczorozwojowych__komentarz_eksperta_PwC (dostęp: 27.01.2015).
 15. [www 3] Brzozowska E., Status prawny wyników pracy intelektualnej magistrantów i doktorantów, https://2kstaze.eitplus.pl/dokumenty_pdf/publikacje/Status_prawny_ do_publikacji.pdf (dostęp: 31.01.2015).
 16. [www 4] http://www.twtf.pl/bazawiedzy/komercjalizacja-wlasnosci-intelektualnej,81 (dostęp: 30.10.2015).
 17. [www 5] Dec D. (2011), Firmy typu spin-off i spin-out. Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą, Szczecin, http://www.kreatorus.szczecin.pl/pdf/ spin-off.pdf (dostęp: 31.01.2015).
 18. [www 6] Komercjalizacja wyników badań naukowych. Praktyczny poradnik dla naukowców (2013), Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa, http://www.msodi.mazovia.pl/upload/files/pdfy/Komercjalizacja%20wynikow%20 badan%20naukowych.pdf (dostęp: 3.02.2015).
 19. [www 7] http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/Zagadnienia_wlasnosci_intelektualnej.pdf (dostęp: 30.01.2015).
 20. [www 7a] Baurska M., Jak komercjalizować wiedzę - praktyczne porady, http://www.bss kancelaria.pl/pl/uslugi/jednostki-naukowe/komercjalizacja-b-r/artykuly/155.html (dostęp: 27.01.2015).
 21. [www 8] http://www.podatki.biz/artykuly/podatki-2014-aport-komercjalizowanej-wlasnosci -intelektualnej_4_25822.htm (dostęp: 27.01.2015).
 22. [www 9] Kancelaria Senatu, Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, druk 668, zmieszczona na: www.senat.gov.pl/download/ gfx/senat/pl/senatekspertyzy/.../668.pdf (dostęp: 4.02.2015).
 23. [www 10] Podatki 2015: Nowe regulacje ws. własności intelektualnej, http://www.gazeta podatnika.pl/artykuly/podatki_2015_nowe_regulacje_ws_wlasnosci_intelektualneja_ 18629.htm (dostęp: 4.02.2015).
 24. [www 11] Grajkowski Z., Bariery rozwoju innowacji w Polsce. Wybrane uwagi i postulaty, Giza Polish Ventures, Warszawa,15.08.2012, http://gpventures.pl/repository/ files/Bariery_rozwoju_innowacji_Zygmunt_Grajkowski_GPVI.pdf (dostęp: 3.02.2015).
 25. [www 12] http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/161450/161475/161476/dokument88373.pdf (dostęp: 2.02.2015).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu