BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomczyk Justyna (Uniwersytet Łódzki)
Title
What Does it Mean to be a Female Citizen in Poland? Civil activity of Women in the Province of Silesia in the Perspective of Quantitative Research.
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 3, s. 253-264, bibliogr. 19 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Demokracja, Pozycja kobiety w społeczeństwie, Wolontariat, Partycypacja społeczna, Służba cywilna
Democracy, Women's position in society, Volunteering, Social participation, Civil service
Note
summ.
Country
Śląsk
Silesia
Abstract
The paper is a report on the quantitative research of civil activity of women in the Province of Silesia (N = 200). Research technique used here is CATI (Computer Assisted Telephone Interview). The starting point of the proposal is conceptualisation of term of active citizenship and subsequently identification specific indicators that will be taken to represent the phenomenon explored (such as political participation, interest in government, law enforcement, altruism and volunteering, trust in people and institutions, and the use of the privileges of direct democracy).The article shows the importance of this project for development of civil society in Poland and the possibility of change that can be achieved in this way. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babbie, Earl. 1992. The Practice of Social Research. Belmont - California: Wadsworth Publishing.
 2. Barber Benjamin R. 1984. Strong Democracy: Participatory Politics for New Age. Berkeley: University of California Press Company.
 3. Dolata Roman et al. 2004. Młodzi obywatele. Wyniki międzynarodowych badań młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 4. Frankfort-Nachmias Chava, Nachmias David. 1992. Research Methods in the Social Science. London - Melbourne - Auckland: Hoolder & Stoughton.
 5. Fukuyama Francis. 1997. Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, trans. A., L. Śliwa. Warszawa: PWN.
 6. Gliński Piotr, Palska Hanna. 1997. Cztery wymiary społecznej aktywności obywatelskiej, in: Elementy nowego ładu, ed. H. Domański, A. Rychard. Warszawa: Wyd. IFiS PAN.
 7. Górnikowska-Zwolak, Elżbieta. 2004. Szkic do portretu Ślązaczki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 8. Inglehart Ronald. 2005. Pojawienie się wartości postmaterialistycznych, in: Socjologia. Lektury. Kraków: Znak.
 9. Kossakowska-Jarosz, Krystyna. 2009. Anioł czy piekielnica? Obraz kobiety w piśmiennictwie Śląskim XIX wieku. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 10. Lister Ruth. 1997. Citizenship: Feminist Perspectives. New York: University Press.
 11. Merton Robert K. 1964. Social theory and social structure. London: Free Press.
 12. Nowak Stefan. 2009. O Polsce i Polakach: prace rozproszone 1958-1989. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 13. Osiatyński Wiktor. 2004. Rzeczpospolita obywateli. Warszawa: Rosner.
 14. Putnam Robert D. 1995. Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, trans. J. Szacki. Kraków: Znak.
 15. Putnam Robert D. 2008. Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, trasn. P. Sadura, S. Szymański. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 16. Raciborski Jacek. 2011. Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej. Warszawa: PWN.
 17. Sztompka Piotr. 2000. Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji. Warszawa: Wydawnictwo ISP PAN.
 18. Sztompka Piotr. 2007. Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Znak.
 19. Tocqueville Alexis de. 1996. O demokracji w Ameryce, trans. B. Janicka, M. Król., Kraków: Znak.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu