BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gostkowski Michał (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Jałowiecki Piotr (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Tekień Agnieszka (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Regional Diversification of Expenditure Structure in Poland: a GCA Approach
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, t. 15(30), z. 4, s. 71-79, rys., bibliogr. 16 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Struktura dochodów i wydatków gospodarstw domowych, Wydatki gospodarstw domowych, Zróżnicowanie regionalne
Structure of income and expenditure of households, Household expenditures, Regional diversity
Note
streszcz., summ.
Abstract
The paper presents the results of the analysis of household expenditure structures in Poland using Grade Correspondence Analysis (GCA). Studies have shown that in the analyzed period the structure of consumer expenditure changed. The share of food and non-alcoholic beverages expenditures decreased steadily, while the share of expenses related to maintenance and household equipment, culture and recreation, or restaurants and hotels steadily increased. Further studies have shown that the structure of consumer expenditures in Poland is diversified regionally. The greatest variation occurs between the north-eastern region voivodeships and the central region/south-west voivodeships. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Badach E. [2012]: Zastosowanie metod statystycznej analizy wielowymiarowej do badania struktury wydatków gospodarstw domowych. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych XIII(l). Warszawa.
 2. Begg D., Fischer S., Dornbush R. [2007]: Makroekonomia. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W. [2010]: Metody wizualizacji danych w analizie zmian poziomu i profilu konsumpcji w krajach UE. Roczniki Nauk Rolniczych SERIA G, T. 97(3).
 4. Borkowski B., Dudek H., Szczesny W. [2009]: Spatial Differentiation of Food Production Structure and Consumption Profile in Enlarged European Union. Journal of Economic Asymmetric 5(2).
 5. Dudek H., Koszela G., Landmesser J. [2012]: Wpływ sytuacji dochodowej na strukturę wydatków gospodarstw domowych. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 97.
 6. Główny Urząd Statystyczny [2011]: Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych. Warszawa.
 7. Gostkowski M., Gajowniczek K., Jałowiecki P. [2014]: Elastyczność dochodowa popytu na poszczególne grupy dóbr konsumpcyjnych w Polsce w latach 1999-2008. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistow Rolnictwa i Agrobiznesu XVI(3).
 8. Kowalczyk T., Pleszczenska E., Ruland F. [2004]: Grade Models and methods for data analysis. Springer, Berlin.
 9. Kuśmierczyk K., Piskiewicz L.[2012]: Konsumpcja w Polsce na tie pozostałych krajów Unii Europejskiej. Konsumpcja i Rozwój 2.
 10. Ostasiewicz W. [1999]: Statystyczne Metody Analizy Danych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wroclaw.
 11. Świetlik K. [2012]: Konsumpcja jako czynnik wzrostu PKB w Polsce. Konsumpcja i Rozwój 1.
 12. Szczesny W., Kowalczyk T., Wolinska-Welcz A., Wiech M., Dunicz-Sokolowska A., Grabowska G., Pleszczyńska E., [2012]: Models and Methods of Grade Data Analysis: Recent Developments, Institute of Computer Science Polish Academy of Sciences, Warszawa
 13. Utzig M. [2013]: Regionalne zróżnicowanie konsumpcji i dochodów gospodarstw domowych w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu XV(2).
 14. Ząbkowski T., Szczesny W. [2012]: The survey of the offer attractiveness of Internet access via Grade Correspondence Analysis. Quantitative Methods in Economics XIII(3).
 15. Zeliaś A. [2000]: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 16. Zmarzlowski K., Koszela G. [2013]: Czynniki różnicujące spożycie wyrobów spirytusowych w polskich gospodarstwach domowych w latach 1999-2008. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych XIV(3).
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu