BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gawlik Remigiusz (Cracow University of Economics, Poland)
Title
Geopolitics and the Development of Internationally Oriented Companies
Rozwój przedsiębiorstw zorientowanych międzynarodowo w otoczeniu geopolitycznym
Source
Horyzonty Polityki, 2015, vol. 6, nr 17, s. 35-48, rys., bibliogr. 20 poz.
Issue title
European Economy and Geopolitics
Keyword
Rozwój przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość międzynarodowa, Geopolityka
Entrepreneurship development, International entrepreneurship, Geopolitics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rosnąca kompleksowość zarządzania w środowisku globalnym stwarza konieczność głębszego zrozumienia natury związków pomiędzy zdarzeniami geopolitycznymi a rozwojem przedsiębiorstw zorientowanych międzynarodowo. W artykule podjęto próbę opracowania konceptualnego modelu tej zależności. Analizę poprzedzono przeglądem literatury przedmiotu. Główna hipoteza badawcza zakłada, że przedsiębiorstwa zorientowane międzynarodowo nie tylko korzystają z możliwości stwarzanych w ich otoczeniu operacyjnym przez zdarzenia geopolityczne, ale również próbują na nie aktywnie wpływać. Znalazła ona potwierdzenie w toku analizy. Wspomniano o roli słabych sygnałów we wczesnym rozpoznaniu takich tendencji. W konkluzji postuluje się przygotowanie matematycznego zapisu modelu, który umożliwi opracowanie narzędzia informatycznego dla menadżerów. Jego funkcją będzie wspieranie biznesowych procesów decyzyjnych przy antycypacji zdarzeń geopolitycznych w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

The increasing complexity of management in the global environment creates a need for a deeper understanding of the nature of relations between geopolitical occurrences and the development of Internationally Oriented Companies. Therefore, following a literature review, a conceptual model, including the determinants of development of Internationally Oriented Companies and the geopolitical processes, is proposed. The main research hypothesis states that Internationally Oriented Companies not only profit from their environmental opportunities, but also shape their operating environments in order to gain influence over the foreign policy-making of states. The paper provides its positive verification. The role of weak signals in the early identification of such behaviours is mentioned. A conclusive postulate of transcribing the elaborated model into a computer application for geopolitical decision-making for managers has been formulated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ansoff, I.H., 1975, Managing Strategic Surprise by Response to Weak Signals, "Californian Management Review", Vol. 18, No. 2, pp. 21-33.
 2. Bańka, B., 2003, Klasyczne i współczesne teorie geopolityki, "Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów", No. 1, pp. 167-176.
 3. Białek, J., Oleksiuk, A., 2009, Gospodarka i geopolityka. Dokąd zmierza świat? [Economy and Geopolitics. Where the World is heading to?], Difin, Warszawa.
 4. Bierzanek, R., Jakubowski, J., Symonides, J., 1980, Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe [International Law and International Relations], PWN, Warszawa.
 5. David, F.R., 2012, Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases, 14th Ed. Upper Saddle River, Prentice Hall, New York.
 6. Gawlik, R., 2007, The Influence of Intergovernmental Organizations on Main Determinants of the Open Systems Model with Correlation Analysis Method Application, in: Grudzewski, W.M., Hejduk, I., Trzecieliński, S., (eds.), Organizations in Changing Environment. Current Problems, Concepts and Methods of Management, IEA Press, Madison, pp. 90-102.
 7. Gawlik, R., 2012, Wpływ procesów geopolitycznych na działalność przedsiębiorstw o profilu międzynarodowym [The influence of geopolitical processes on the functioning of international enterprises], in: Borowiecki, R., Dziura, M, Globalne i regionalne wyzwania Restrukturyzacji przedsiębiorstw i Gospodarek, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, pp. 27-36.
 8. Hiltunen, E., 2008, Good Sources for Weak Signals: A Global Study of Where Futurists Look For Weak Signals, "Journal of Future Studies" 12(4), pp. 21-44.
 9. Ilmola, L., Kuusi, O., 2006, Filters of weak signals hinder foresight: Monitoring weak signals efficiently in corporate decision-making, "Futures" 38(8), pp. 908-924.
 10. Kelly, P., 2002, Geopolitics of Paraguay: Pivotal Position Within A Model of Geopolitics, Historical Text Archive, Mississippi State University Press, Starkville, pp. 1-45.
 11. Kuosa, T., 2010, Futures signals sense-making framework (FSSF): A start-up tool to analyse and categorise weak signals, wild cards, drivers, trends and other types of information, "Futures" No. 42, pp. 42-48.
 12. Lewandowski, R., Rafalska, G., 2013, The Internationalization Process - A Case Study of PWPW S.A., "Entrepreneurial Business and Economics Review", Vol. 1, No. 1, pp. 55 76.
 13. Mannermaa, M., 1999, Toolbox ja heikot signaal [Toolbox and weak signals], "Futura" 2, pp. 32-37.
 14. Osterud, O., 1988, The Uses and Abuses of Geopolitics, "Journal of Peace Research", Vol. 25(2), pp. 191-199.
 15. Scott, D., 2008, The Great Power 'Great Game' between India and China: 'The Logic of Geography', "Geopolitics", Vol. 13(1), pp. 1-26.
 16. Szromnik, A., 1994, Elementy marketingu międzynarodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 17. Wach, K., 2010, Wokół pojęcia europeizacji [On Europeanization], "Horyzonty Polityki", Vol. 1, No. 1, pp. 195-208.
 18. Wach, K., 2014a, Europeanisation of Entrepreneurship Education in Europe - Looking Back and Looking Forward, "Horyzonty Wychowania", Vol. 13, No. 26, pp. 11-32.
 19. Wach, K., 2014b, Internationalisation and Globalisation as the Wider Context of Europeanisation Processes from the Macro- and Microeconomic Perspective , "Horyzonty Polityki", Vol. 5, No. 10, pp. 11-30.
 20. Wach, K., 2014c, The scale of internationalisation and Europeanisation of SMEs and their functioning in the spatial systems of the European Union, "Przedsiębiorczość - Edukacja", Vol. 10, pp. 136-147.
Cited by
Show
ISSN
2082-5897
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HP.2015.061702
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu