BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Surowiec Anna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw
Integration in Supply Chain Management
Source
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2013, nr 12, s. 50-61, rys., schemat, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Zarządzanie łańcuchem dostaw, Łańcuch dostaw, Logistyka w łańcuchu dostaw
Supply Chain Management (SCM), Supply chain, Logistics in supply chain
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesne przedsiębiorstwa, funkcjonujące w coraz bardziej konkurencyjnych warunkach, charakteryzują się siecią powiązań z dostawcami i odbiorcami. Tym samym kluczowe zasoby, będące źródłem przewagi konkurencyjnej, umiejscowione są nie tylko w obrębie jednostki lecz stanowią część sieci powiązań międzyorganizacyjnych. Funkcjonowanie w ramach zintegrowanych łańcuchów dostaw stawia szereg nowych wyzwań wynikających z rozszerzonej formy organizacyjnej. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw oraz jej roli w tworzeniu przewagi konkurencyjnej. (abstrakt oryginalny)

Today's organizations, operating in an increasingly competitive conditions, are characterized by a network of relationships with suppliers and customers. Thus, the key resources, being a source of competitive advantage, are located not only within the organization but are part of network relationships. The functioning under the integrated supply chain poses a number of new challenges resulting from the extended form of organization. This article presents supply chain managements concept and focuses on the potential role that supply chain management can play in creating competitive advantage. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ballou R. H., The evolution and future of logistics and supply chain management, "European Business Review" 2007, Vol. 19 Iss. 4
 2. Cooper M.C., Lambert D.M., Pagh, J.D., Supply chain management: more than a new name for logistics, "The International Journal of Logistics Management" 1997, Vol. 8, No. 1
 3. Ferguson, B.R., Implementing supply chain management, "Production and Inventory Management Journal" 2000, Vol. 2 No. 2
 4. Handfield, R. B., Nichols E. L., Introduction to Supply Chain Management, Prentice Hall, New Jersey 1999
 5. http://cscmp.org/
 6. http://fisher.osu.edu/centers/scm/about-the- forum/
 7. Janvier-James, Mbang A., New Introduction to Supply Chains and Supply Chain Manage-ment: Definitions and Theories Perspective, "International Business Research" January 2012, Vol. 5, Iss. 1
 8. Jones C, Supply chain management - the key issues, BPICS "Control", October/ November 1989
 9. Kim S. W., Effects of supply chain management practices, integration and competition capability on performance, "Supply Chain Management: An International Journal" 2006, Vol. 11 Iss. 3
 10. Koh S.C., Demirbag M., Bayraktar E., Tatoglu E., Zaim S., The impact of supply chain management practices on performance of SMEs, "Industrial Management &Data Systems" 2007, Vol. 107, Iss. 1
 11. Lambert D. M, Supply Chain Management: Processes, Partnerships, and Performance, 2d Edition, SCM Institute, Sarasota, Florida 2006
 12. Lambert, D.M., Cooper, M.C., Pagh, J.D., Supply Chain Management: Implementation Issues and Research Opportunities, "The International Journal of Logistics Management" 1998, Vol. 9, No. 2
 13. Misra V., Khan M.I., Singh U.K., Supply Chain Management Systems: Architecture, Design and Vision, "Journal of Strategic Innovation and Sustainability" 2010, Vol. 6, No 4
 14. Porter M. E., Competitive advantage. Free Press, New York 1985
 15. Power D., Supply chain management integration and implementation: a literature review, "Supply Chain Management: An International Journal" 2005, Vol. 10 No 4.
 16. Russell S. H., Supply Chain Management: More Than Integrated Logistics, "Air Force Journal of Logistics", Vol. XXXI, No 2
 17. Stock J. R., Boyer S. L., Developing a consensus definition of supply chain management: a qualitative study, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management" 2009, Vol. 39 Iss. 8
Cited by
Show
ISSN
2083-1560
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu