BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pabisek Monika (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Zarządzanie relacjami z pasażerami na przykładzie wykorzystania technologii mobilnych w branży lotniczej
Passengers Relationship Management & Mobile Technology in Aviation Industry
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 244, s. 150-158, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Linie lotnicze, Relacje z klientami, Marketing relacji, Lotnictwo, Technologie mobilne
Airlines, Relationships with customers, Relationship marketing, Aviation, Mobile technologies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jednym z elementów współczesnego świata jest rozwój usług i wykorzystanie nowoczesnych technologii, co wpływa także na ewoluowanie potrzeb pasażera linii lotniczych i lotnisk, definiowanego obecnie jako connected traveller. Celem artykułu jest przegląd aktualnych badań dotyczących kształtowania relacji z pasażerami w branży lotniczej oraz ich krytyczna analiza nastawiona na wskazanie związków pomiędzy wykorzystaniem technologii mobilnych w branży lotniczej i budowaniem relacji z pasażerami. W artykule podjęto próbę identyfikacji czynników, które umożliwiają nawiązanie relacji z pasażerem za pomocą technologii mobilnych przez linie lotnicze i lotniska w zależności od jego potrzeb.(abstrakt oryginalny)

Nowadays, people are focused on services and the use of mobile technology. An always connected traveller is a new example of an aviation passenger. Therefore, airline and airports needed to redefin their services. They have been building a new, mobile relationship with passengers at each stage of the journey. Mobile technologies have become a standard of customer relationship management as well as social media usage in the aviation industry.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ACI Europe (2015), Digital Report 2014-2015, www.aci-europe.org/policy/positionpapers. html?view=group&group=1&id=22 (dostęp: 30.01.2015).
 2. AMADEUS (2011), The always-connected traveller: How mobile will transform the future of air travel, www.amadeus.com/airlineit/the-always-connected-traveller/index.html (dostęp: 30.01.2015).
 3. Beliczyński J. (2006), Koncepcja zarządzania relacjami z klientami, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 700.
 4. Budd L., Vorley T. (2013), Airlines, Apps, and Business Travel: A Critical Examination, "Research in Transportation Business & Management", No. 9.
 5. Buhalis D. (2004), eAirlines: strategic and tactical use of ICTs in the airline industry, "Information & Management", No. 41(7).
 6. Deszczyński B. (2013), Globalne strategie zarządzania relacjami z klientami [w:] Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 7. Drapińska A. (2011), Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych, WN PWN, Warszawa.
 8. Gretzel U. (2011), Intelligent systems in tourism: A social science perspective, "Annals of Tourism Research", No. 38(3).
 9. Grönroosa Ch. (1994), From marketing mix to relationship marketing: towards paradigm shift in marketing, "Management Decision", Vol. 32, No. 2.
 10. Gupta A., Arif M., Williams A. (2013), Customer Service in Aviation Industry - An Exploratory Analysis of UAE Airports, "Journal of Air Transport Management ", No. 32.
 11. Hunt D., Arnett D.B., Madhavaran S. (2006), The explanatory foundations of relationship marketing theory, "Journal of Business & Industrial Marketing", No. 21/2.
 12. Kuraś D. (2013), Obsługa klienta jako wartość w zarządzaniu relacjami przedsiębiorstwo - klient [w:] M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społecznoekonomicznej, z. 31, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 13. Lubbe B.A., Louw L. (2010), The perceived value of mobile devices to passengers across the airline travel activity chain, "Journal of Air Transport Management", No. 16(1).
 14. Maciejewski J., Kuzak W. (2014), Mobilny system zarządzania relacjami z klientami - e-CRM, Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania "Współczesne Problemy Zarządzania", nr 1.
 15. Payne A. (2006), Handbook of CRM. Achieving Excellence in customer management, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 16. Pluta-Olearnik M. (2012), Wdrażanie nowych strategii marketingowych w instytucjach badawczych i naukowych [w:] W. Wiśniowski (red.), Marketing instytucji naukowych i badawczych, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa.
 17. Rucińska D. (2011), Badania rynku usług lotniczych: istota, zakres, użyteczność, przykłady, Zeszyty Naukowe PTE, nr 9.
 18. SITA (2013), Glimpse the future of flying - four major trends set to shape air travel by 2015, www.sita.aero/content/glimpse-future-flying-four-major-trends-set-shape-air-travel- 2015 (dostęp: 30.01.2015).
 19. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Wydział Statystyk i Analiz (2014), Analiza rynku lotniczego w Polsce w 2013 roku, http://ulc.gov.pl/_download/statystyki/2014/analiza_2013.pdf (dostęp: 30.01.2015)
 20. Wróblewska W. (2013), Zarządzanie relacjami z klientem jako źródło sukcesu organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 97, Seria: Administracja i Zarządzanie
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu