BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sroka Wojciech (University of Agriculture in Krakow, Poland), Pölling Bernd (South Westphalia University of Applied Sciences)
Title
The Potential and Significance of Urban Agriculture on the Basis of the Ruhr Metropolis and the Upper Silesian Metropolis
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, t. 15(30), z. 4, s. 180-193, tab., bibliogr. 51 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Rolnictwo, Potencjał rolnictwa, Produkcja rolna
Agriculture, Farming potential, Agricultural production
Note
streszcz., summ.
Country
Zagłębie Ruhry, Górnośląskie Zagłębie Węglowe
Ruhr
Abstract
The paper attempts to evaluate the potential and importance of agriculture in the two largest (post)industrial metropolitan areas of Europe. It has been demonstrated that urban agriculture constitutes an important spatial component of studied urban organisms, as almost 40% of these consist of agricultural land. Analysis of chosen characteristics of agriculture in the researched metropolitan areas explicitly shows that their agricultural potential is comparable to the overall regions where they are located. This mainly concerns the average size of farms, the employment ratio and the intensity of both animal and plant production. The studies also led to the conclusion that, in spite of very similar natural environments, agriculture in the Ruhr Metropolis is characterized by significantly higher production potential than agriculture in the Upper Silesian Metropolis. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abdalla I. F. [2012]: Socioeconomic Aspects of Urban and Peri-urban Agriculture: A Diagnostic Study in Khartoum, Sudan. Kassel University Press GmbH, Kassel.
 2. Alonso W. [1964]: Location and land use. Toward a general theory of land rent. Harvard University Press. Harvard.
 3. Banik I., Simons J., Hartmann M. [2007]: Regionale Herkunft als Erfolgsfaktor für die Qualitätswahrnehmung von Verbrauchern in Nordrhein-Westfalen. Research paper, Faculty of Agriculture, University of Bonn.
 4. Bański J. [2008]: Strefa podmiejska - już nie miasto, jeszcze nie wieś. [w]: Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce. Red. Aleksandra Jezierska-Thoele, Leszek Kozlowski. Torun: Wydaw. Nauk. UMK s. 29-43.
 5. Born R., Polling B. [2014]: Urbane Landwirtschaft in der Metropole Ruhr. B&B Agrar, No. 2, s. 9-12.
 6. Colasanti K. J., Hamm M. W., Litjens C. M. [2012]: The City as an Agricultural Powerhouse? Perspectives on Expanding Urban Agriculture from Detroit, Michigan. Urban Geography, 33(3), s. 348-369.
 7. Danso G.K., Drechsel P., Akinbolu S.S., Gyiele L.A. [2003]: Review of studies and literature on the profitability and sustainability of urban and peri-urban agriculture. FAO Final Report (PR 25314), IWMI, Accra.
 8. Egyir I. Beinpuo E. [2009]: Strategic innovations in urban agriculture, food supply and livelihood support systems performance in Accea, Ghana.
 9. FAO, [2007]: Profitability and sustainability of urban and peri-urban agriculture. Agricultural Management, Marketing and Finance Occasional Paper 19.
 10. Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen [2011]: Boden in Nordrhein-Westfalen Erkunden-Nutzen-Erhalten. Verlag Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen.
 11. Giecewicz J. [2005]: Obszary rolne jako czynnik przyrodniczej rewitalizacji miasta. Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. - OLPAN, s. 128-134.
 12. Goldstein M., Bellis J., Morse S., Myers A., Ura E. [2011]: Urban agriculture: A sixteen city survey of urban agriculture practices across the country. Survey written and compiled by Turner Environmental Law Clinic at Emory University Law School, Atlanta.
 13. Heinze R. [2013]: Strukturwandel und Strukturpolitik in Nordrhein-Westfalen: Entwicklungstrends und Forschungsperspektiven. Vol. 3. Springer-Verlag. Wiesbaden.
 14. Indraprahasta G. S. [2013: The potential of urban agriculture development in Jakarta. Procedia Environmental Sciences, no 17, s. 11-19.
 15. IT.NRW. Information und Technik Nordrhein-Westfalen. https://www.landesdatenbank.nrw.de/
 16. Jiang L., Xiangzheng D., Karen C. [2013]: The impact of urban expansion on agricultural land use intensity in China. Land Use Policy 35, s. 33-39.
 17. Kost S. [2015]: Urbane Landwirtschaft in der Metropole Ruhr. In: Landschaftswandel-Wandel von Machtstrukturen. Springer Fachmedien Wiesbaden, s. 183-199.
 18. Krzyk P., Tokarczuk T., Heczko-Hylowa E., Ziobrowski Z. [2013]: Obszary rolne jako element struktury przestrzennej miast - problemy planistyczne, Instytut Rozwoju Miast, Krakow.
 19. Lageman, B., Bauer, T. K., Diirig, W., Kambeck, R., Kluve, J., Neumann, U., Schmidt, C. M. [2005]: Strukturwandel ohne Ende? Aktuelle Vorschlage zur Revitalisierung des Ruhrgebiets und ihre Bewertung (No. 20). Rheinisch-Westfalisches Institut für Wirtschaftsforschung. Essen.
 20. Landwirtschaftskammer NRW [2012]: Landwirtschaftlicher Fachbeitrag zum Regionalplan "Metropolregion Ruhr".
 21. Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf. Landwirtschaftskammer NRW [2013]: Zahlen und Daten zu Landwirtschaft und Gartenbau in der Metropole Ruhr. Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. Münster.
 22. LDB GUS. Local Data Bank. http://stat.gov.pl/bdlen/app/strona.html?p_name=indeks.
 23. Lohrberg F., Timpe A. [2011]: Urbane Agrikultur - Neue Formen der Primarproduktion in der Stadt. Planerin Fachzeitschrift für Stadt-, Regional und Landesplanung 5/2011, s. 35-37, Berlin.
 24. Mikolajec J. [2013]: Dwie konurbacje górnicze - próba porównania. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie. Zeszyt 65. s. 217-226.
 25. Mougeot L. [2010]: Agropolis: The Social, Political and Environmental Dimensions of Urban Agriculture. IDRC, Canada.
 26. Musiał W. [2009]: Demograficzne i społeczne uwarunkowania powstawania wiejskich obszarów problemowych. Acta Scientiarum Polonorum, Nr 8 (2) s. 93 - 102.
 27. Nugent R. A. [2001]: Using economic analysis to measure the sustainability of urban and peri-urban agriculture: A comparison of cost-benefit and contingent valuation analyses. Presentation at Workshop on Appropriate Methodologies in Urban Agriculture, Nairobi, Kenya.
 28. Parysek J. [2008]: Aglomeracje miejskie w Polsce oraz problemy ich funkcjonowania i rozwoju. [w:] Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty poznawcze i praktyczne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 29-48.
 29. Pawlak K., Poczta W. [2010]: Potencjał polskiego rolnictwa pięć lat Po akcesji do UE jako przesłanka jego konkurencyjności. Wieś i Rolnictwo, nr 1 (146), s. 21-47.
 30. Petts J. [2001]: Urban agriculture in London. WHO. Regional Office for Europe. London.
 31. Polling, B., Born, R. [2015]: Urbane Landwirtschaft in der Metropole Ruhr. Natur und Landschaft. 90 (8), s. 376-382.
 32. Pudlik M., Garus C. [2009]: Jak Feniks z popiołów. Rozwój struktur metropolitalnych w Zagłębiu Ruhry jako wzór dla rozwoju Górnego Śląska?. Studia regionalne i lokalne, 1 (35), s. 32-51.
 33. Runge J., Krzystofik R. [2013]: Delimitacja Regionu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii "Silesia". http://www.gzm.org.pl/project/zdjeciaDodatkowe/Delimitacja%20regionu%20GZM%20Silesia.pdf
 34. Schulz K., Weith Th., Bokelmann W., Petzke N. [2013]: Urbane Landwirtschaft und"Green Production" als Teil eines nachhaltigen Landmanagements. Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF), Müncheberg.
 35. Sroka W. Ender H. [2011]: Struktura agrarna oraz rynek ziemi rolniczej w Niemczech - aspekty organizacyjne oraz tendencje rozwojowe. Krakowskie Studia Małopolskie. s. 199-214.
 36. Sroka W. [2014]: Rolnictwo w obrębie miast - wybrane aspekty zmian strukturalnych przed i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. nr 108, s. 33-44.
 37. Sroka W. [2015]: Resources and use of agricultural land in Polish cities according to chosen theories of location of agricultural production. Acta Sci. Pol. Oeconomia 14 (3) 2015, 135-147.
 38. Szymańska D. [2007]: Urbanizacja na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 39. Tjeerd D., Boyd D., Van den Biggelaar [2001]: Multifunctional land use: an opportunity for promoting urban agriculture in Europe. Urban Agriculture Magazine 4, s. 33-35.
 40. Tokajuk, J. [2011]: Konflikty przestrzenne na styku istniejącej zabudowy zagrodowej i planowanej zabudowy mieszkaniowej na terenach wsi strefy podmiejskiej włączonych do obszaru miasta Bialegostoku. Przestrzeń i Forma, 311-320.
 41. UMWŚ [2012]: Delimitacja metropolii i aglomeracji oraz ich obszarów funkcjonalnych w województwie śląskim Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice.
 42. Van Veenhuizen R., Danso G. [2007]: Profitability and sustainability of urban and peri-urban agriculture (Vol. 19). Food & Agriculture Org. Rome.
 43. Viljoen A., Bonn K.. Howe J. [2012]: Continuous Productive Urban Landscapes. Routledge.
 44. Von Thünen, J.H. [1826]: Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie oder Untersuchungen über den Einfluss, den die Getreidepreise, der Reichtum des Bodens und die Abgaben auf den Ackerbau ausüben. Perthes. Hamburg.
 45. Wagner K. [2005]: Funktionen der Landwirtschaft in stadtnahen Grünstrukturen: EU-COST Aktion C 11Greenstructure and urban planning (No. 19), AWI Bundesanstalt für Agarwirtschaft, Wien.
 46. Walewski M. [1999]: Restrukturyzacja tradycyjnych branż przemysłowych w krajach Europy Zachodniej - wybrane przykłady. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Warszawa.
 47. Witek T., Gorski T. [1977: Evaluation of the natural capability of agricultural areas in Poland, Wydawnictwo Geologiczne, Warsaw.
 48. Witek T. [1981]: Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin. Wyd. IUNG Pulawy.
 49. Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie [2013]: Metropole Ruhr - Grüne Hauptstadt Europas. Wydawnictwo KSBG Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG, Essen.
 50. Zasada I. [2011]: Multifunctional peri-urban agriculture - A review of societal demands and the provision of goods and services by farming. Land use policy 28 (4), s. 639-648.
 51. Zietara W. [2009]: Model polskiego rolnictwa-wobec aktualnych wyzwań. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 73, 5-21.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu