BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubiński Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Efekty ponadgraniczne niekonwencjonalnej polityki monetarnej
International spillover effects of unconventional monetary poli
Source
Gospodarka Narodowa, 2015, nr 6, s. 5-28, bibliogr. 43. poz.
The National Economy
Keyword
Kryzys finansowy, Niekonwencjonalne zarządzanie, Analiza ilościowa, Polityka pieniężna
Financial crisis, Unorthodox management, Quantitative analysis, Monetary policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Tematem artykułu jest analiza efektów zewnętrznych niekonwencjonalnej polityki monetarnej (unconventional monetary policy, UMP). Tekst odwołuję się do literatury poświęconej mechanizmom transmisji UMP, a także wyników badań empirycznych. Ostatni kryzys finansowy i ekonomiczny wywołał bezprecedensową reakcję ze strony polityki monetarnej. Główne banki centralne odwołały się do wysoce akomodacyjnej polityki pieniężnej, obniżającej stopy procentowe prawie do zera. Ograniczyło to możliwości dalszego stymulowania gospodarki i wymusiło odwołanie się do instrumentów niekonwencjonalnych. Artykuł służy poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy UMP stała się źródłem impulsów transmitowanych z krajów rozwiniętych do rozwijających się. Jeżeli nawet UMP zmniejszyła dysfunkcjonalność rynków finansowych w krajach rozwiniętych, to z drugiej strony mogła wywołać napływ kapitału, zmienność kursów walutowych i niestabilność rynków finansowych w krajach rozwijających się. Wyniki sugerują, że faktycznie występują znaczące efekty zewnętrzne, trudno natomiast jednoznacznie ocenić, czy są one pozytywne czy negatywne. Ponadto UMP wydaje się wywierać podobny wpływ na gospodarkę jak polityka konwencjonalna. Wskazuje to, że większe znaczenie może mieć charakter polityki, a nie konkretne formy w jakich jest prowadzona. (abstrakt oryginalny)

The paper examines the spillover effects of what is now commonly known as unconventional monetary policy (UMP). The article is based on a literature review that focuses on identifying the mechanisms of international spillovers. The recent financial and economic crisis was followed by an unprecedented monetary policy response. Major central banks adopted a highly accommodative monetary policy stance, cutting their policy interest rates to near zero. Then, as the zero bound on nominal interest rates is a significant constraint on central bank action, further stimulus was provided by unorthodox tools. The paper investigates whether unconventional monetary policy produces spillover effects from advanced economies into emerging markets. While unconventional central bank interventions have mitigated dysfunction in targeted markets in developed countries, they could have produced spillover effects associated with the inflow of capital and higher volatility in currency and financial markets in developing countries. The results suggest that there are indeed global spillovers and externalities from monetary policy decisions in advanced economies. However, it is difficult to determine whether such externalities are overall positive or negative for other economies, the author says. The potentially undesirable effects of these measures on the procyclicality of capital flows to emerging market economies (EME) need to be weighed against potential benefits such as increased economic activity and better functioning of financial markets in the global economy. Recent research suggests that adjustments in policy rates and unconventional policies have similar cross-border effects on asset prices and economic outcomes. If that is so, the author argues, then the overall stance of policy accommodation matters more here than the particular form of easing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adam M., Koziński W., Markun M. [2014], Changing Patterns in the Dependence of Long-term Rates between Poland and Major Financial Centres, w: The Transmission of Unconventional Monetary Policy to the Emerging Market, "BIS Papers", no.78.
 2. Ahmed S., Zlate A. [2014], Capital Flows to Emerging Market Economies: A Brave New World, "Journal of International Money and Finance", November.
 3. Barroso J. B. R. B., Pereira da Silva L. A., Soares Sales A. [2013], Quantitative Easing and Related Capital Flows into Brazil: Measuring its Effects and Transmission Channels Through a Rigorous Counterfactual Evaluation, "Central Bank of Brazil Working Paper", no. 313.
 4. Bean Ch. [2013], Global Aspects of Unconventional Monetary Policies, "Proceedings-Economic Policy Symposium-Jackson Hole".
 5. Bernanke B. S. [2010], The Economic Outlook and Monetary Policy, Speech at the Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Symposium, Jackson Hole, http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20100827a.htm (7.06.2015).
 6. Bernanke B. S. [2013], Monetary Policy and the Global Economy, Board of Governors of the Federal Reserve System, Public Discussion in Association with the Bank of England, London School of Economics, London, United Kingdom, March 25, http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20130325a.htm (6.06.2015).
 7. Bini Smaghi L. [2009], Conventional and Unconventional Monetary Policy, Keynote lecture at the International Center for Monetary and Banking Studies, Geneva, 28 April, http://www.bis.org/review/r090429e.pdf (9.06.2015).
 8. Bowman D., Londono J. M., Sapriza H. [2014], U. S. Unconventional Monetary Policy and Contagion to Emerging Market Economies, 4th EMG Conference on Emerging Markets Finance.
 9. Chen Q., Filardo A., He D., Zhu F. [2012], International Spillovers of Central Bank Balance Sheet Policies, w: Are Central Bank Balance Sheet in Asia Too Large? "BIS Papers", no. 66.
 10. Chinn M. D. [2013], Global Spillovers and Domestic Monetary Policy. The Impacts on Exchange Rates and Other Asset Prices, Paper prepared for the 12 th BIS annual conference "Navigating the Great Recession: What Role for Monetary Policy?" 20-21 June.
 11. Dedola L., Karadi P., Lombardo G. [2013], Global Implications of National Unconventional Policies, "Journal of Monetary Economics", no. 1.
 12. Dornbusch R. [1976], Expectations and Exchange Rate Dynamics, "Journal of Political Economy", no. 6.
 13. Eichengreen B. [2013], Currency War or International Policy Coordination?, "Journal of Policy Modeling", no. 3.
 14. Fic T. [2013], The Spillover Effects of Unconventional Monetary Policies in Major Developed Countries on Developing Countries, "DESA Working Paper", no. 131.
 15. Frankel J. A. [1986], Expectations and Commodity Price Dynamics: The Overshooting Model, "American Journal of Agricultural Economics", no. 2.
 16. Frankel J. A., Rose A. K. [2010], Determinants of Agricultural and Mineral Commodity Prices, "Harvard Kennedy School Faculty Research Working Paper Series", no. RWP10-038.
 17. Fratzscher M. [2012], Capital Flows, Push versus Pull Factors and the Global Financial Crisis, "Journal of International Economics", no. 3.
 18. Fratzscher M., Lo Duca M., Straub R. [2012], A Global Monetary Tsunami? On the Spillovers of US Quantitative Easing, "CEPR Discussion Paper", no. 9195.
 19. Gieck J. [2014], Unconventional Monetary Policy in an Open Economy, "Deutsche Bundesbank Discussion Paper", no. 41/2014.
 20. Glick R., Leduc S. [2011], Are Large-Scale Asset Purchases Fueling the Rise in Commodity Prices? "FRBSF Economic Letter", no. 2011-10.
 21. Glick R., Leduc S. [2012], Central Bank Announcements of Asset Purchases and the Impact on Global Financial and Commodity Markets, "Journal of International Money and Finance", no. 8.
 22. He D., McCauley R. [2013], Transmitting Global Liquidity to East Asia: Policy Rates, Bond Yields, Currencies and Dollar Credit, "BIS Working Paper", no. 431.
 23. Ioannidou V., Ongena S., Peydrò J. L. [2009], Monetary Policy and Subprime Lending: A Tall Tale of Low Federal Funds Rates, Hazardous Loans and Reduced Loan Spreads, "European Banking Centre Discussion Paper", no. 2009-04S.
 24. Jiménez G., Ongena S., Peydrò J. L., Saurina J. [2014], Hazardous Times for Monetary Policy: What Do Twenty-Three Million Bank Loans Say About the Effects of Monetary Policy on Credit Risk-Taking? "Econometrica", no. 2.
 25. Koepke R. [2013], Quantifying the Fed's Impact on Capital Flows to EMs, "Institute of International Finance Research Note", December 4.
 26. Kose M. A., Prasad E., Rogoff K., Shang-Jin Wei [2006], Recent Experience in Managing Capital Inflows-Cross Cutting Themes and Possible Policy Framework, "IMF Working Paper", WP/06/189.
 27. Lim J. J., Mohapatra S., Stocker M. [2014], Tinker, Taper, QE, Bye? The Effect of Quantitative Easing on Financial Flows to Developing Countries, "World Bank Policy Research Working Paper", no. 6820.
 28. Mohanty M. S. [2014], The Transmission of Unconventional Monetary Policy to the Emerging Markets, "BIS Paper", no. 78
 29. Moore J., Nam S., Suh M., Tepper A. [2013], Estimating the Impacts of U. S. LSAPs on Emerging Market Economies' Local Currency Bond Markets, "Federal Reserve Bank of New York Staff Reports", no. 595.
 30. Morgan P. J. [2011], Impact of US Quantitative Easing Policy on Emerging Asia, "ADBI Working Paper", no. 321.
 31. Neely Ch. [2010], The Large Scale Asset Purchases Had Large International Effects, "Federal Reserve Bank of St. Louis Working Paper", no. 018C.
 32. Okun A. M. [1975], Inflation: Its Mechanics and Welfare Costs, "Brookings Papers on Economic Activity", no. 2.
 33. Peiris S. J. [2010], Foreign Participation in Emerging Markets' Local Currency Bond Markets, "IMF Working Paper", no. 10/88
 34. Powell J. H. [2013], Advanced Economy Monetary Policy and Emerging Market Economies, "Federal Reserve Bank of San Francisco Proceedings", November.
 35. Pradhan M., Balakrishnan R., Baqir R., Heenan G., Nowak S., Oner C., Panth S. [2011], Policy Responses to Capital Flows in Emerging Markets, "IMF Staff Discussion Note", no. SDN/11/10.
 36. Rajan R. [2013], A Step in the Dark: Unconventional Monetary Policy after the Crisis, Andrew Crockett Memorial Lecture, BIS.
 37. Recent Experience in Managing Capital Inflows Cross Cutting Themes and Possible Policy Framework [2011], IMF.
 38. Saghaian S. H., Reed M. R. [2014], The Impact Of The Recent Federal Reserve Large-Scale Asset Purchases on The Agricultural Commodity Prices: A Historical Decomposition, "International Journal of Food and Agricalture Economics", no. 2.
 39. Silva da L. A. P. [2013], Global Dimensions of Unconventional Monetary Policy - an EME Perspective, Federal Reserve Bank of Kansas City, Proceedings - Economic Policy Symposium, Jackson Hole.
 40. Taylor J. B. [2013], International Monetary Policy Coordination: Past, Present and Future, "BIS Working Papers", no. 437.
 41. Turner P. [2008], Financial Globalization and Emerging Market Capital Flows, "BIS Papers", no. 44.
 42. Unconventional Monetary Policy - Recent Experience and Prospects [2013], IMF.
 43. World Economic Outlook [2011], International Monetary Fund, April.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu