BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strzelecki Paweł (Warsaw School of Economics, Poland; National Bank of Poland), Tyrowicz Joanna (University of Warsaw, Poland; National Bank of Poland)
Title
Inferring the Adequacy of Wage Expectations Among the Non-Working
Metoda oceny adekwatności oczekiwań płacowych osób niepracujących
Source
Gospodarka Narodowa, 2015, nr 6, s. 51-69, rys., tab., wykr., bibliogr.20. poz.
The National Economy
Keyword
Powiązanie efektów pracy z płacą, Rozkład cech statystycznych, Płaca minimalna, Oczekiwania inflacyjne, Teoria płacy
Linking the effects of work with pay, Statistical feature distribution, Minimum wage, Inflation expectations, Theory of wages
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pojęcie płacy progowej różni się zarówno koncepcyjnie, jak i empirycznie od kategorii oczekiwań płacowych. Celem artykułu jest przedstawienie metody oceny adekwatności obu typów oczekiwań dotyczących płac osób, które nie pracują. Metoda ta jest użyta do zweryfikowania hipotezy o adekwatności płac progowych i oczekiwań płacowych bezrobotnych w Polsce. W artykule przeanalizowano, w jakim stopniu płace progowe oraz oczekiwania płacowe osób bezrobotnych są uzasadnione rynkową wyceną pracy osób o identycznych charakterystykach. W analizie wykorzystane zostały dane o oczekiwaniach płacowych (ankieta Narodowego Banku Polskiego) oraz płacach progowych (Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności). Do oceny adekwatności oczekiwań płacowych użyto metod parametrycznych i nieparametrycznych umożliwiających porównanie rozkładów płac progowych, oczekiwań płacowych oraz skonstruowanych płac kontrfaktycznych. Wyniki analizy wskazują, że płace oczekiwane pozostają wyższe od płac progowych oraz są dodatnio skorelowane z presją płacową w gospodarce. Ponadto wyniki potwierdzają hipotezę, że oczekiwania płacowe osób bezrobotnych w Polsce w latach 2011-2014 nie były nadmierne. Wynik ten jest ważny, gdyż w przypadku, gdy oczekiwania płacowe osób bezrobotnych są wyższe niż ich wycena rynkowa, stanowi to źródło zjawiska bezrobocia i współwystępującej presji płacowej. (abstrakt oryginalny)

Reservation wages and expected wages constitute different categories, both conceptually and empirically. The aim of this article is the construction of a method for inferring the adequacy of both kinds of wage expectations among persons who are not employed. This method is used to verify the hypothesis about the adequacy of reservation wages and expected wages among the unemployed in Poland. The key element of the analysis in this study is to what extent the reservation wages and wage expectations of the unemployed are in alignment with market conditions. We exploit a unique source of data on expected wages (National Bank of Poland survey) as well as data on reservation wages (Labour Force Survey) and develop a series of parametric and non-parametric counterfactual distributions for the registered unemployed. Our results indicate that expected wages are higher than reservation wages and continue to be positively correlated with wage pressure. We find that reservation wages in Poland from 2011 to 2014 were not excessive. This is important because if the wage expectations of the unemployed are in excess of market evaluation, unemployment and wage pressures prevail. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Addison J. T., Centeno M., Portugal P. [2009], Do Reservation Wages Really Decline? Some International Evidence on the Determinants of Reservation Wages, "Journal of Labor Research", vol. 30, no. 1, pp. 1-8.
 2. Ahn N., De La Rica S., Ugidos A. [1999], Willingness to Move for Work and Unemployment Duration in Spain, "Economica", vol. 66, no. 263, pp. 335-357.
 3. Baltagi B. H., Blien U., Wolf K. [2009], New Evidence on the Dynamic Wage Curve for Western Germany: 1980-2004, "Labour Economics", vol. 16, no. 1, pp. 47-51.
 4. Böheim R., Horvath G. T., Winter-Ebmer R. [2010], Great Expectations: Past Wages and Unemployment Durations, Department of Economics Johannes Kepler University Linz Economics Working Papers, no. 2010-09.
 5. Brown S., Taylor K. [2009], Reservation Wages, Expected Wages and the Duration of Unemployment: Evidence from British Panel Data, Institute for the Study of Labor (IZA) Discussion Papers, no. 3981.
 6. Brown S., Taylor K. [2013], Reservation Wages, Expected Wages and Unemployment, "Economics Letters", vol. 119, no. 3, pp. 276-279.
 7. Brown S., Taylor K. [2014], The Reservation Wage Curve: Evidence from the UK, Institute for the Study of Labor (IZA) Discussion Papers, no. 8519.
 8. Diamond P. A. [1982], Wage Determination and Efficiency in Search Equilibrium, "Review of Economic Studies", vol. 49, no. 2, pp. 217-227.
 9. Heckman J. J. [1979], Sample Selection Bias as a Specification Error, "Econometrica", vol. 47, no. 1, pp. 153-161.
 10. Krueger A. B., Mueller A. I. [2014], A Contribution to the Empirics of Reservation Wages, National Bureau of Economic Research Working Papers, no. 19870.
 11. Lancaster T., Chesher A. [1983], An Econometric Analysis of Reservation Wages, "Econometrica", vol. 51, no. 6, pp. 1661-76.
 12. Laroque G., Salanié B. [2002], Labour Market Institutions and Employment in France, "Journal of Applied Econometrics", vol. 17, no. 1, pp. 25-48.
 13. Malk M. [2014], Determinants of Reservation Wages: Empirical Evidence for Estonia, Working Papers of Eesti Pank, no. 8/2014.
 14. Mortensen D. T. [1982], Property Rights and Efficiency in Mating, Racing, and Related Games, "American Economic Review", vol. 72, no. 5, pp. 968-79.
 15. Myck M., Nicińska A., Morawski L. [2009], Count Your Hours: Returns to Education in Poland, Institute for the Study of Labor (IZA) Discussion Papers, no. 4332.
 16. Newell A., Socha M. [2007], The Polish Wage Inequality Explosion, "Economics of Transition", vol. 15, no. 4, pp. 733-758.
 17. Ñopo H. [2008]. Matching as a Tool to Decompose Wage Gaps, "Review of Economics and Statistics", vol. 90, no. 2, pp. 290-299.
 18. Pissarides Ch. A. [1985], Short-Run Equilibrium Dynamics of Unemployment Vacancies, and Real Wages, "American Economic Review", vol. 75, no. 4, pp. 676-690.
 19. Prasad E. [2003], What Determines the Reservation Wages of Unemployed Workers? New Evidence from German Micro Data, International Monetary Fund (IMF) Working Papers, no. 03/4.
 20. Sestito P., Viviano E. [2011], Reservation Wages: Explaining Some Puzzling Regional Patterns, "Labour", vol. 25, no. 1, pp. 63-88.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu