BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grossman Gene M. (Princeton University), Helpman Elhanan (Harvard University)
Title
Globalizacja a wzrost gospodarczy
Globalization and Growth
Source
Gospodarka Narodowa, 2015, nr 6, s. 131-139, bibliogr. 20. poz.
The National Economy
Keyword
Globalizacja gospodarki, Wzrost gospodarczy, Konkurencja globalna, Nowe technologie, Innowacje w produkcji, Równowaga ogólna
Economic globalization, Economic growth, Global competition, High-tech, Innovations in production, General equilibrium
Note
streszcz.
Abstract
W jaki sposób globalizacja oddziałuje na wzrost gospodarczy? Współczesna literatura dotycząca endogenicznego wzrostu gospodarczego dostarcza narzędzi i modeli przydatnych do objaśnienia niektórych z mechanizmów łączących integrację międzynarodową z długookresowymi wynikami gospodarczymi. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aghion P., Howitt P. [1992], A Model of Growth through Creative Destruction, "Econometrica", vol. 60(2), s.323-351.
 2. Alvarez F., Buera F. J., Lucas Jr. R. E. [2014], Idea Flows, Economic Growth, and Trade, praca nieopublikowana.
 3. Baldwin R. E., Braconier H., Forslid R. [2005], Multinationals, Endogenous Growth, and Technological Spillovers: Theory and Evidence, "Review of International Economics", vol. 13 (5), s. 945-963.
 4. Baldwin R. E., Robert-Nicoud F. [2008], Trade and Growth with Heterogeneous Firms, "Journal of International Economics", vol. 74 (1), s. 21-34.
 5. Coe D. T., Helpman E. [1995], International R&D Spillovers, "European Economic Review", vol.39(5), s.859-887.
 6. Eaton J., Kortum S. [1999], International Technology Diffusion: Theory and Measurement, "International Economic Review", vol. 40 (3), s. 537-570.
 7. Eaton J., Kortum S. [2002], Technology, Geography, and Trade, "Econometrica", vol. 70 (5), s. 1741-1779.
 8. Feenstra R. C. [1996], Trade and Uneven Growth, "Journal of Development Economics", vol. 49 (1), s. 229-256.
 9. Grossman G. M., Helpman E. [1991a], Innovation and Growth in the Global Economy, MIT Press, Cambridge, MA.
 10. Grossman G. M., Helpman E. [1991b.], Trade, Knowledge Spillovers, and Growth, "European Economic Review", vol. 35 (2-3), s. 517-526.
 11. Grossman G. M., Helpman E. [2014], Growth, Trade and Inequality, "National Bureau of Economic Research Working Paper", no. 20502.
 12. Helpman E. [2004], The Mystery of Economic Growth, Belknap by Harvard University Press Cambridge, MA.
 13. Keller W. [2010], International Trade, Foreign Direct Investment, and Technology Spillovers, w: Handbook of the Economics of Innovation. Vol. 2, red. B. H. Halland, N. Rosenberg, Elsevier B. V., Amsterdam, s. 793-829.
 14. Lucas Jr. R.E. [1988], On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetary Economics", vol.22(1),s.3-42.
 15. Melitz M. J. [2003], The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity, "Econometrica", vol. 71 (6), s. 1695-1725.
 16. Peretto P. F., Valente S. [2011], Resources, Innovation and Growth in the Global Economy, "Journal of Monetary Economics", vol. 58 (4), s. 387-399.
 17. Perla J., Tonetti C., Waugh M. E. [2014], Equilibrium Technology Diffusion, Trade, and Growth, praca nieopublikowana.
 18. Romer P. M. [1990], Endogenous Technical Change, "Journal of Political Economy", vol. 98 (5, part 2), s. S71 - S102.
 19. Sampson T. [2014], Dynamic Selection: An Idea Flows Theory of Entry, Trade and Growth, praca nieopublikowana.
 20. Young A. [1991], Learning by Doing and the Dynamic Effects of International Trade, "Quarterly Journal of Economics", vol. 106 (2), s. 369-405.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu