BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bijańska Jolanta (Politechnika Śląska)
Title
Analiza i ocena ekonomicznej efektywności innowacji
Analysis and Evaluation Economic Efficiency of Innovation
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2011, z. 56, 7-26, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Efektywność, Innowacje, Efektywność ekonomiczna
Effectiveness, Innovations, Economic efficiency
Note
streszcz., summ.
Abstract
W publikacji przedstawiono wybrane problemy analizy i oceny ekonomicznej efektywności innowacji. W szczególności scharakteryzowano inwestycyjne modele ekonomicznej efektywności, które mają najczęstsze zastosowanie w odniesieniu do oceny przedsięwzięć innowacyjnych oraz analizy ryzyka ich realizacji. Wskazano również podstawowe determinanty wyboru poszczególnych modeli odpowiednio do charakterystyki określonych przedsięwzięć innowacyjnych i problemów decyzyjnych.(abstrakt oryginalny)

The publication presents selected issues in economic efficiency of innovation projects. Especially the publication includes the characteristics of investment evaluation models was, which are applied for the purpose of evaluating economic efficiency of innovation projects, as well as for analysis of risk in their realization. Basic selection determinants have been indicated with regard to characteristics of particular innovation projects and decision making issues.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czechowski L., Dziworska K., Gostowska-Drzewicka T., Górczyńska A., Ostrowska E.: Projekty inwestycyjne. Finansowanie. Metody i procedury oceny. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1999.
  2. Kurek W. (red.): Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu przedsiębiorstwem. UMCS, Lublin 1998.
  3. Martan L.: Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych (klasa I - metody statyczne). "Nowator", nr 20, 1992.
  4. Nahotko S.: Efektywność i ryzyko w procesach innowacyjnych. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego sp. z o.o., Bydgoszcz 1996.
  5. Siegiel J.G. , Shim J.K., Hartmann S.W.: Przewodnik po finansach. PWN, Warszawa 1995.
  6. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 2004.
  7. Skov N.A.: Finanse i zarządzanie. Amerykańskie propozycje dla polskich firm prywatnych. International School of Management, Warszawa 1991.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu