BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasner Robert (Arkady sp. z o.o), Piasecka Izabela (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Piotrowska Katarzyna (Politechnika Lubelska), Tomporowski Andrzej (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Zastosowanie metody CML do oceny wpływu na środowisko wybranych środków transportu łopat elektrowni wiatrowych
Application of CML method to evaluate the environmental impact of selected transportation of wind power plants blades
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 2102-2108, rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Metoda CML, Środki transportu, Elektrownie wiatrowe, Oprogramowanie komputerowe
CML method, Means of transport, Windfarms, Computer software
Note
streszcz., summ
Abstract
W pracy podjęto się badania i oceny wpływu wybranych środków transportu łopat elektrowni wiatrowych metodą CML. Przedstawiono charakterystykę energetyki wiatrowej oraz dostępnych możliwości transportu łopat. Przeprowadzono symulację wielkości szkodliwych emisji CO2, SO2 i PO4 oraz całkowitej zużytej energii w jednym cyklu istnienia dla czterech możliwości transportu (drogą morską, koleją, ciągnikiem siodłowym, samolotem). Analizy wykonano metodą CML w oparciu o program komputerowy SolidWorks Sustainability.(abstrakt oryginalny)

The paper presents a research and assessment of the impact of selected modes of a transportation of the wind power plants blades using CML method. Paper describes the characteristics of wind energy and available possibilities of blades transportation including performed simulation of the quantity of the harmful emissions CO2, SO2, PO4 and the total energy used in one life cycle for four transportation possibilities (by sea, rail, truck, plane). Analysis were performed using CML method based on the computer software SolidWorks Sustainability.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Ackerman T., Söder L., 2000: Wind energy technology and current status: a review, Renewable & Sustainable Energy Reviews, no. 4.
 2. Andrzej Z., Szorgut J.: 1995: Podstawy gospodarki energetycznej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 3. Chwesiuk K., Zaleski P., 1999: Technologia transportu kolejowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 4. ewea.org (wejście 11-01-2015)
 5. Gilingham K., Newell R., Palmer K., 2009: Energy efficiency, economics and policy, Annual Review of Resource Economics, vol. 1, no. 1.
 6. Jastrzębska G., 2007: Źródła energii i pojazdy proekologiczne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 7. Kotowska I., Barzyk G., 2003: Transport drogowy elementów elektrowni wiatrowych w warunkach polskich, Czysta Energia, nr 07/08
 8. Kotowska I., Barzyk G., 2004: Alternatywne możliwości transportu elementów elektrowni wiatrowych w warunkach Polski; IX Forum OZE, Warszawa
 9. Mitchell R.B., 2012: Technology is not Enough: Climate change, population, affluence and consumption, Journal of Environment & Development, vol. 21, no. 1.
 10. Raupach M.R., 2007: Global and regional drivers of accelerating CO2 emissions, Proceedings of the National Academy of Sciences, no. 1.
 11. Tomporowski A., Opielak K.: Wpływ stopnia rozdrobnienia materiału na proces transportu i magazynowania materiałów sypkich, Logistyka 6/2014, 10688
 12. Tomporowski A., Piasecka I., Opielak K.: Transport nienormatywnych elementów elektrowni wiatrowych w Polsce, Logistyka 6/2014, 10672-10677
 13. Tomporowski A., Kasner R., Piasecka I., Opielak K., Siekierka Ł., 2014: Wielokrawędziowe rozdrabnianie laminatów z tworzyw polimerowych - część I: Model matematyczny, Ekologia i Technika, nr 6/2014.
 14. Tomporowski A., Piasecka I., Kasner R., Opielak K., Siekierka Ł., 2014: Wielokrawędziowe rozdrabnianie laminatów z tworzyw polimerowych - część II: Badania eksperymentalne, Ekologia i Technika, nr 6/2014.
 15. solidworks.com (wejście 12-01-2015)
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu