BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciechomski Wiesław (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Opakowanie jako instrument promocji
Packaging as an Instrument of the Promotion
Verpackung als ein Instrument der Promotion
Source
LogForum, 2008, vol. 4, nr 4, s. 1-8, tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Opakowania, Opakowalnictwo, Promocyjna funkcja opakowania
Packaging, Packaging science, Promotional function of packaging
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Artykuł poświęcony jest roli opakowania produktu w jego promocji i sprzedaży. Autor przytacza definicje i funkcje opakowań oraz miejsce opakowania w kompozycji marketingu-mix. Następnie scharakteryzuje czynniki determinujące wybór opakowań przez klientów. Należą do nich przede wszystkim materiał, wielkość, kształt i kolor. W dalszej części artykułu opisano dwie ważne funkcje pełnione przez opakowania: promocyjną, która polega na zachęcaniu konsumentów do dokonania zakupu i sprzedażową, której istotą jest usprawnianie ekspozycji i sprzedaży towarów w sklepie. Kompleksowe wypełnianie przez opakowanie produktu analizowanych funkcji stanowi podstawę rynkowego sukcesu przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

This article concerns the meaning of packaging of the product in its promotion and sale. The author of this article quotes definitions and functions of wrappings as well as the place of packaging in the composition of marketing-mix. Then he characterizes the factors determining the choice of packaging by customers - first of all, the fabric, the size, the shape and the colour. Next he describes two important functions served by packaging: the promotional function which consists in encouraging to the purchase by customers and the sales function which is connected with the improving of the exposition and the sale of goods in the shop. The full performing of these analysed functions by packaging of the product is the basis of market success of the enterprise. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altkorn J., 1995, Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków, s. 173.
 2. Czerniawski B., Michniewicz J. (red.), 1998, Opakowania Ŝywności, Agro Food Technology, Czeladź, s. 27.
 3. Daszkiewicz A., Dobiegała-Korona B., 1998, Opakowanie - instrument marketingu, Centrum Informacji Menadżera, Warszawa, s. 56.
 4. Hales C., 1999, Opakowanie jako instrument marketingu, Warszawa, s. 24 oraz 98.
 5. Hales C., 2006, Rola koloru i kształtu w strategii opakowaniowej, Opakowanie nr 2, s. 11-12.
 6. Jasiczak J., Korzeniowski A., 1997, Funkcje opakowań, Materiały konferencyjne "Marketing a opakowania", Poznańska Drukarnia Naukowa, Poznań, s. 5 i dalsze.
 7. Jeran A., 2005, Funkcja promocyjna opakowania. "Marketing i Rynek", nr 4.
 8. Juśkiewicz M., Panfil-Kuncewicz H., 1999, Materiały opakowaniowe i opakowania stosowane w przemyśle spożywczym, Wydawnictwo ART. Olsztyn, s. 9.
 9. Korzeniowski A., Skrzypek M., Szyszka G., 2001, Opakowania w systemach logistycznych, Wyd. Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań, s. 38.
 10. Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., 2003, Współczesne opakowania, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków, s.9.
 11. Mruk H., Pilarczyk B., Szulce H., 2005, Marketing, AE Poznań, s. 10.
 12. Mruk H., 2006, Zachowanie nabywców a opakowania, Opakowanie nr 2/2006, s. 19.
 13. Wójcik R., Wyród-Wróbel J., 2002, Opakowania produktów, Wydawnictwo AT-H, Bielsko Biała, s. 27
 14. http://www.światdruku.com.pl
 15. http://www.opakowania.com.pl.
 16. http://www.opakowanie.net
 17. http://www.czasopismilogistyka.pl
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu