BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chłąd Rafał (Politechnika Częstochowska)
Title
Koszty wynagrodzeń i ich wpływ na osiąganie przychodów w przedsiębiorstwie
Payroll Costs and Their Impact on the Achievement of Revenue in the Company
Source
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2012, nr 8, s. 7-16, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Koszty uzyskania przychodów, Wynagrodzenia, Koszty
Cost of revenue, Remuneration, Costs
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie istoty kosztów rodzajowych w uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo przychodach na przykładzie kosztów wynagrodzeń, które w badanym przedsiębiorstwie stanowią największe źródło generowanych kosztów własnych. (abstrakt oryginalny)

The aim is to present the essence of article costs in the revenue of the company for example labor costs, which the company considered a major source of the generated costs. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2011.
 2. Chluska J., Podstawy rachunkowości, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
 3. Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych, ESA 2000.
 4. Karczewska H., Ewolucja wynagrodzeń w Polsce w okresie zmian systemu ekonomicznego, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003.
 5. Kościelniak H., Organizational and Financial Aspects of Functioning of Polish Companies, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
 6. Małkowska D., Wynagrodzenia 2003; ewidencja, dokumentacja rozliczenia, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2003.
 7. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008.
 8. Olkowicz I., Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa 2001.
 9. Olkowicz I., Tłaczała A., Sprawozdawczość finansowa, Difin, Warszawa 2004.
 10. Pacztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, strategie - procesy metody, PWE, Warszawa 2007.
 11. Sawicki K., Analiza kosztów firmy, PWE, Warszawa 2000.
 12. Wielgórka D., Zarządzanie kosztami pracy w zakładach pracy chronionej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1864 Org. i Zarz. z. 59.
Cited by
Show
ISSN
2083-1560
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu