BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janowski Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
The Phenomenon of Greenwashing in Marketing Communication of CSR
Zjawisko greenwashingu w marketingowej komunikacji CSR
Source
Współczesne Problemy Ekonomiczne, 2016, nr 12, s. 95-102, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Etyka biznesu
Corporate Social Responsibility (CSR), Business ethics
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł odnosi się do kluczowych elementów problemu greenwashingu - nieetycznych praktyk w dziedzinie komunikowania się społecznej odpowiedzialności biznesu. Autor zaczął od zdefiniowania terminu greenwashing, wskazując również na jego genezę. Następnie przedstawiona została skala występowania tego zjawiska na świecie. Autor prowadził rozważania na temat powodów greenwashingu i jego potencjalnych konsekwencji. W kolejnej części artykułu przedstawione zostały wybrane istniejące sposoby radzenia sobie z tym problemem - niezależne inicjatywy, przepisy prawa i dobre praktyki.(abstrakt autora)

This article is referring to the key elements of the 'greenwashing' problem - unethical practices in the field of communicating a corporate social responsibility. The author begins with defining the term and pointing out its genesis. Subsequently, the scale of the phenomenon in the world is shown. The author ponders what the reason of the greenwashing and its potential consequences can be. The following part of the article shows some existing ways of dealing with the problem - independent initiatives, law regulations, and good practices.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. 2008 Green Gap Survey, Cone LLC, 2008, www.conecomm.com/stuff/contentmgr/files/0 /57bfa0d65ae70c7e1122a05a9d0d67e0/files/2008_green_gap_survey_fact_sheet.pdf.
 2. About Greenwashing, www.greenwashingindex.com/about-greenwashing.
 3. Battling Big Business, ed. E. Lubbers, Common Courage Press, USA 2002.
 4. Black B., Lybecker D., Great Debates in American Environmental History, Greenwood Publishing Group, USA 2008.
 5. Bradford R., Greenwash confronted, report of Friends of the Earth Europe, 2007, www. foeeurope.org/sites/default/files/publications/FoEE_Greenwash_confronted_0907.pdf.
 6. Czaja M., Greenwash w Polsce, czyli "zielone kłamstwo" w reklamie, 2011, www.wirtualnemedia. pl/artykul/greenwash-w-polsce-czyli-zielone-klamstwo-w-reklamie#.
 7. Ćwik N., Wybielanie za pomocą zielonego, www.proto.pl/artykuly/info?itemId=77456.
 8. Greenwashing Index, www.greenwashingindex.com/. Greenwashing 101,
 9. http://site.thegreenlifeonline.org/greenwash101.
 10. Greenwashing. 95% zielonych produktów zawodzi, www.ekologia.pl/srodowisko/specjalne/ greenwashing-95-zielonych-produktow-zwodzi-konsumentow,13592.html.
 11. Horiuchi R., Schurchard R., Shea L., Townsend S., Understanding and Preventing Greenwash A Business Guide, BSR 2009, www.bsr.org/reports/Understanding_Preventing_ Greenwash.pdf.
 12. Karliner J., The Corporate Planet: Ecology and Politics in the Age of Globalization, Sierra Club Books, San Francisco 1997.
 13. Kingsmith A., Greenwashing: The Corporate Exaggeration of Environmental Consciousness, 2012, www.newsrecord.co/greenwashing-the-corporate-exaggeration-of-environmental- consciousness
 14. Mitchell L., Ramey W., Look How Green I Am! An Individual-Level Explanation for Greenwashing, "Journal of Applied Business and Economics" 2011, vol. 12 (6).
 15. Priesnitz W., Greenwash: When the green is just veneer, www.naturallifemagazine. com/0806/NaturalLife_Greenwashing.
 16. Reklama koncernu energetycznego Enea uznana za nieetyczną - sukces stowarzyszenia Eko- Unia, 2010, http://ziemianarozdrozu.pl/artykul/1530/reklama-koncernu-energetycznego- enea-uznana-za-nieetyczna-sukces-stowarzyszenia-eko-unia.
 17. Rotkiewicz M., Ekościema, czyli mity zdrowej żywności, www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ nauka/1549063,1,czym-naprawde-jest-rolnictwo-ekologiczne.read.
 18. Schueneman T., EnviroMedia's Greenwashing Index is now alive, 2008, www.triplepundit. com/2008/01/enviromedias-greenwashing-index-is-now-live.
 19. Terrachoice: The sins of greenwashing; Home and family edition 2010, http://sinsofgreenwashing. org/index35c6.pdf.
 20. Wrabec P., Ekościema, www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/295924,1,ekosciema.read.
Cited by
Show
ISSN
2081-9579
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/wpe.2016.12-08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu