BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waligórska-Kotfas Anna (Państwowe Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)
Title
Infobrokering: an Ethical Challenge in the Knowledge-Based Economy
Infobrokering: etyczne wyzwanie gospodarki opartej na wiedzy
Source
Współczesne Problemy Ekonomiczne, 2016, nr 12, s. 125-134, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Broker, Rynek usług, Usługi informacyjne
Broker, Services market, Information services
Note
streszcz., summ..
Abstract
Współczesna ekonomia to gospodarka oparta na wiedzy, w której kluczową rolę odgrywa informacja. W kategoriach ekonomicznych informacja jest traktowana jako dobro niematerialne, a oceną jej wartości zajmuje się infonomika. Ze względu na rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych i globalną sieć przepływu informacji, którą stał się Internet, pojawił się nowy zawód - infobroker, specjalista komercyjnie wyszukujący, analizujący i udostępniający informację. W artykule w pierwszej części zdefiniowano informację biznesową, jej cechy i źródła. Następnie przedstawiono warunki konieczne do uprawiania działalności infobrokerskiej oraz zaprezentowano profil infobrokera w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. W ostatniej części wymieniono problemy etyczne, z którymi musi się zmierzyć broker informacji. Konkludując podkreślono potrzebę zaimplementowania na rozwijającym się rynku usług informacyjnych w Polsce kodeksu etycznego postępowania, szczególnie w kontekście narastających wyzwań związanych ze skokowym rozwojem dostępu do informacji i możliwościami jej przetwarzania.(abstrakt autora)

Modern economy is defined as the knowledge-based economy where the gathering, processing, retrieval, use, integration, and manipulation of information have become the key factors of companies' growth. In spite of the fact that information is a concept, it can be measured in economic terms, and, as such, is treated as an intangible asset examined and valuated by infonomics. An incredible increase of information availability due to the Internet sources resulted in the recognition of a new profession - an infobroker. The paper defines business information and its sources, and shows a role which infobrokering is playing in the business environment. In the further part, some conditions of infobrokering services are described together with the profiles of an American and Polish infobroker. Finally, the ethical aspects of an infobroker's profession are discussed, and some ethical questions which an infobroker should be aware of are presented.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. AIIP, Code of Ethical Business Practice, www.aiip.org/About/Code-of-Ethical-Business-Practice (7.12.2014).
 2. BabikW., Sustainable Development of Information Society: Towards an Ethics of Information, "Geomatics and Environmental Engineering" 2012, vol. 6, no. 1, p. 13-20.
 3. Bates M.E., 2013 Info-Entrepreneur Report: Insights on Information Businesses, www.batesinfo. com/extras/files/2013-iip-survey.pdf (4.12.2014).
 4. Bernstein J.H., The Data-Information-Knowledge-Wisdom Hierarchy and its Antithesis, NASKO 2011, 2 (1), p. 68-75.
 5. Christozov D., Nikolova I., Infobroker - an Emerging Profession of Informing Mediators?, in: Proceedings Informing Science Conference, Krakow, Poland, 19-22 June 2001, Krakow University of Economics, Krakow 2001, p. 136- 142.
 6. Cisek S., Broker informacji: istota zawodu, http://eprints.rclis.org/archive/00012296-/01/Cisek_ broker_informacji_istota.pdf (6.12.2014).
 7. Davenport T.H., Prusak L., Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, 1998, p. 2-6.
 8. Grala B., Kozakiewicz W., Infobrokering and Searching the Deep Web - the New Role of Employee of the Department of Medical Scientific Information, www.eahil.eu/ conferences/2007Krakow/www.bm.cmuj.krakow.pl/eahil/proceedings/oral/Grala%20i%20 Kozakiewicz.pdf (3.12.2014).
 9. Hardcastle E., Business Information Systems, Elizabeth Hard castle & Ventus Publishing ApS, 2008.
 10. Hey J., The Data, Information, Knowledge, Wisdom Chain: The Metaphorical Link, www.dataschemata. com/uploads/7/4/8/7/7487334/dikwchain.pdf (7.12.2014).
 11. Hrabiec-Hojda P., Specyfika usług infobrokerskich a kompetencje informacyjne infobrokera, "Biblioteka Nostra" 2013, no. 1 (31), p. 87-95.
 12. Laney D., Infonomics: The Economics of Information and Principles of Information Asset Management, The Fifth MIT Information Quality Industry Symposium, July 13-15, 2011, p. 590-603.
 13. Nizioł K., Infobrokering w Polsce - wyniki badań w środowisku praktyków zawodu, "PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej" 2010, no. 4, p. 3-19.
 14. Nowak P., Polska w rankingach gospodarek opartych na wiedzy, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego" 2013, vol. 22, p. 22-43.
 15. OECD, The Knowledge-Based Economy, Paris 1996.
 16. OECD, WBI, Korea and the Knowledge-based Economy: Making the Transition, Paris 2000.
 17. Pindlowa W., Cisek S., Grey Literature as an Information Source for Small and Medium-Sized Business, in: Konferencja międzynarodowa - VIII Międzynarodowe Seminarium Informacji Naukowej Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa, 11-12 X 1999, OPI, Warszawa 1999, p. 47-53.
 18. Powell W.W., Snellman K., The Knowledge Economy, "The Annual Review of Sociology" 2004, no. 30, p. 199-220.
 19. WBI,Knowledge Assessment Methodology, http://web.worldbank.org/ (7.12.2014).
Cited by
Show
ISSN
2081-9579
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/wpe.2016.12-11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu