BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rozmarynowska-Mrozek Monika (Gdynia Maritime University)
Title
The Development Of The LNG-Fuelled Fleet and the LNG-Bunkering Infrastructure within the Baltic and North Sea Region
Rozwój floty zasilanej LNG oraz infrastruktury do bunkrowania Paliwa LNG w regionie Morza Bałtyckiego i Morza Północnego
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 119, s. 23-41, rys., bibliogr. 28 poz.
Issue title
The Shipping - and Port Service Markets in the Changing Environment. Rynek usług żeglugowych i portowych w zmieniającym się otoczeniu
Keyword
Skroplony naturalny gaz, Infrastruktura, Region
Liquefied Natural Gas (LNG), Infrastructure, Region
Note
streszcz., summ..
Abstract
W ostatnich latach obserwuje się coraz większe zainteresowanie statkami napędzanymi paliwem LNG. Głównym czynnikiem, który wpłynął na rozwój tego typu napędu są regulacje zawarte w konwencji MARPOL 73/78 dotyczące ograniczenia szkodliwych emisji z silników statkowych w regionie SECA. Zwiększone zainteresowanie statkami zasilanymi LNG, obserwowane zwłaszcza w regionie Morza Bałtyckiego i Morza Północnego, które należą do strefy SECA, przyczyniło się także do zwiększenia inicjatyw dotyczących infrastruktury do bunkrowania paliwa LNG. Głównym celem artykułu jest analiza rozwoju floty napędzanej LNG oraz infrastruktury do bunkrowania tego typu statków w regionie Morza Bałtyckiego i Morza Północnego.(abstrakt autora)

In the recent years the growing interest in LNG-fuelled ships has been visible. The regulations concerning emission limits from ships' engines in SECA contained in MARPOL 73/78 Convention are the main driver of the development of this kind of vessels' propulsion. The boosted interest in LNG fuelled-ships in recent years, especially within the Baltic and the North Sea, which are included in SECA, has caused the increase in a number of initiatives concerning LNG bunkering facilities within these regions. The main aim of this article is to analyse the recent development in the field of the LNG-fuelled fleet and the LNG bunkering facilities within the Baltic and North Sea region.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Greener Shipping in the Baltic Sea, DNV, June 2010.
 2. Maritime Gas Fuel Logistics. Developing LNG as a Clean Fuel for Ships in the Baltic and North Seas, Report from the MAGALOG Project, 2008.
 3. Matczak M., LNG jako ładunek oraz źródło napędu dla statków morskich, "Logistyka" 2014, No. 6.
 4. Mazaic S., Fuel Prices and Impact on LNG Prices, Sund Energy, LNG in BSR Project II seminar materials, 2015.
 5. North European LNG Infrastructure Project, A Feasibility Study for an LNG Filling Station Infrastructure and Test of Recommendations, Danish Maritime Authority, Copenhagen, 2012.
 6. Rozmarynowska M., LNG jako alternatywne paliwo dla statków - aspekty techniczne, ekologiczne, ekonomiczne i regulacyjne, "Logistyka" 2012, No. 5.
 7. Shipping 2020, DNV Report, 2012.
 8. http://rmdc.rh.pl/rmdc-2872-samso-passenger-car-ferry, 2015.
 9. www.anthonyveder.com/home/press-release/, 2015.
 10. www.bairdmaritime.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14032:seagas- heralds-new-lng-bunkering-era&catid=114:workboats&Itemid=209, 2015.
 11. www.baltictransportjournal.com/lng/another-dual-fuel-ferry-for-destination-gotland, 2176.html, 2015.
 12. www.bg-group.com/480/about-us/lng/global-lng-market-outlook-2014-15/, 2015.
 13. www.ferc.gov/market-oversight/othr-mkts/lng/2013/02-2013-othr-lng-archive.pdf, 2015.
 14. www.ferc.gov/market-oversight/othr-mkts/lng/ngas-ovr-lng-wld-pr-est.pdf, 2015.
 15. www.fjordline.com/Our-ships/MS-Stavangerfjord/Ship-facts/Facts/, 2015.
 16. www.lngindustry.com/small-scale-lng/20022015/Rolls-Royce-GNF-in-LNG-engineagreement- 289/, 2015.
 17. www.lngworldnews.com/delivery-of-helgoland-lng-ferry-delayed/, 2015.
 18. www.marinelog.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=6697:containershipsoy- opts-for-lng-for-two-newbuilds&Itemid=231, 2015.
 19. www.meyerturku.fi/en/meyerturku_com/media/press_releases/press_and_media.jsp, 2015.
 20. www.ngvglobal.com/blog/denmarks-first-lng-bunkering-facility-ready-for-fjord-line- 0703, 2015.
 21. www.nyk.com/english/release/3132/003357.html, 2015.
 22. www.sabic.com/europe/en/news-and-media/news/2015/europe/20150727-Shell-announcement, 2015.
 23. www.ship-technology.com/projects/viking-grace-ferry-finland/, 2015.
 24. www.uecc.com/Fleet/New_Vessels.aspx, 2015.
 25. www.dnvgl.com/maritime/lng/ships.html, 2015.
 26. www.portofrotterdam.com/en/news-and-press-releases/gate-terminal-starts-construction- of-lng-break bulk-facility-at-the-port-of, 2015.
 27. www.tem.fi/en/energy/press_releases_energy?89521_m=116057, 2015.
 28. www.tem.fi/en/energy/press_releases_energy?89521_m=116897, 2015.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.119-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu