BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalinowski Marcin (Maritime Institute in Gdańsk)
Title
The Development of Supply Chains in the Refrigerated Cargo Freight from Spain to Poland
Rozwój łańcuchów dostaw w transporcie ładunków chłodzonych z Hiszpanii do Polski
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 119, s. 43-55, rys.,tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
The Shipping - and Port Service Markets in the Changing Environment. Rynek usług żeglugowych i portowych w zmieniającym się otoczeniu
Keyword
Łańcuch dostaw, Transport, Transport morski
Supply chain, Transport, Sea transport
Note
streszcz., summ..
Abstract
Transport ładunków chłodzonych (owoców i warzyw) importowanych z Hiszpanii do Polski realizowany jest głównie samochodami. obecnie nie istnieje specjalny serwis żeglugi bliskiego zasięgu z Hiszpanii do Polski tylko dla transportu owoców cytrusowych. W ostatnich latach tylko nieznaczne ilości owoców transportowano drogą morską między Hiszpanią a Polską. Celem artykułu jest identyfikacja i charakterystyka łańcuchów dostaw oraz infrastruktury transportowo-logistycznej wykorzystywanych w obsłudze ładunków chłodzonych pomiędzy Polską a Hiszpanią. Szczególna uwaga została poświęcona charakterystyce łańcuchów dostaw owoców oraz warzyw.(abstrakt autora)

The transport of refrigerated cargo (fruit and vegetable) imported from Spain to Poland is realized mainly by road. At the moment, there are no specialized short-sea shipping services of citrus fruit from Spain. In the previous years, only an insignificant amounts of fruit was transported from Spain to the Polish seaports. The aim of this article is to identify and characterize supply chains and logisticstransport infrastructure used in the freight of refrigerated cargo between Poland and Spain. The particular emphasis is put on the characteristics of supply chains of citrus fruit and vegetables(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kotowska Z., The Competitiveness of Feeder Shipping Compared to Road Transport, "Journal of Maritime Research" 2014, Vol XI, No. II, Szczecin 2014.
  2. Kowalczyk U. et al., Transport morski jako korzystna alternatywa wobec transportu lądowego pomiędzy Polską a Hiszpanią, 2009: 8-9.
  3. Kowalczyk U., M. Burchacz, R. Czermańska, M. Kalinowski, J. Piotrowicz, Transport morski jako korzystna alternatywa wobec transportu lądowego pomiędzy Polską a Hiszpanią. Przewóz owoców południowych, Gdańsk 2009.
  4. Kubicki T., Konieczność uproszczenia procedur kontrolnych i diametralnego skrócenia czasu odpraw granicznych w polskich portach morskich jako warunek odzyskania ładunku polskiego handlu zagranicznego, Conference "II Intermodal Transport Forum FRACHT 2014", Gdańsk 2014.
  5. Mańkowska M., M. Pluciński, Analiza możliwości uruchomienia stałego połączenia morskiego między Polską a Hiszpanią, Innowacje w Transporcie Technologie i Procesy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
  6. Ministerstwo Skarbu Państwa 2015, Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. seated in Bronisze, www.msp.gov.pl/en/company-profiles/r1335,Warszawski-Rolno- Spożywczy-Rynek-Hurtowy-SA-seated-in-Bronisze.pdf.
  7. Research studies of Maritime Institute in Gdańsk based on conducted surveys, 2015.
  8. www.phig.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.119-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu