BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbanyi-Popiołek Ilona (Akademia Morska w Gdyni)
Title
The Economic Aspects of The Ferry Operator Activity - Selected Issues
Ekonomiczne aspekty działalności przewoźników promowych - wybrane zagadnienia
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 119, s. 57-68, rys.,tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
The Shipping - and Port Service Markets in the Changing Environment. Rynek usług żeglugowych i portowych w zmieniającym się otoczeniu
Keyword
Koszty, Dochody
Costs, Income
Note
streszcz., summ..
Abstract
Żegluga promowa jest silnie rozwinięta na Morzu Bałtyckim. Eksploatacja promów jest jednym z typów żeglugi regularnej, a jej specyfiką jest jednoczesny transport pasażerów i ładunków. Koszty ponoszone przez operatorów są typowe dla operatorów działających w żegludze liniowej, natomiast przychody ze sprzedaży generowane są przez dwa odrębne segmenty. Celem artykułu jest analiza struktury kosztów i wpływów przedsiębiorstw promowych. Do analizy wybrano dwóch wiodących przewoźników eksploatujących promy typu cruise.(abstrakt autora)

The ferry industry is well-developed within the Baltic Sea. The ferry operation is a type of liner shipping where passengers and cargo form one specific market. The costs incured by ferry companies are typical for regular shipping, whereas revenue is generated in two different segments. The aim of the article is to analyse the structure of costs and income of ferry carriers. Two prime Baltic companies operating cruise ferries have been analysed.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Annual Report 2013, Viking Line, Mariehamn 2014.
  2. AS Tallink Group Consolidated Annual Report 2013, Tallinn 2014.
  3. Fjord Line Annual Report 2013, Oslo 2014
  4. Kizielewicz J., Urbanyi-Popiołek I., Rynek usług morskiej żeglugi wycieczkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
  5. Shippax Market, ShipPax Market Statistics, Plus 2 Ferryconsultation AB, Halmstad 2013.
  6. Shippax Market, ShipPax Market Statistics, Plus 2 Ferryconsultation AB, Halmstad 2014.
  7. Shippax Market, ShipPax Market Statistics, Plus 2 Ferryconsultation AB, Halmstad 2015.
  8. Stopford M., Maritime Economics, Third edition, Routlege, London-New York 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.119-04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu