BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bernacki Dariusz (Akademia Morska w Szczecinie)
Title
The Sustainable Developments of the Port Industries Within The South Baltic Region - a Comparative Case Study Approach
Rozwój zrównoważony portów morskich regionu południowego Bałtyku. Analiza porównawcza wybranych portów morskich
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 119, s. 71-84, rys.,tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
The Shipping - and Port Service Markets in the Changing Environment. Rynek usług żeglugowych i portowych w zmieniającym się otoczeniu
Keyword
Porty morskie, Rozwój zrównoważony, Zatrudnienie
Seaports, Sustainable development, Employment
Note
streszcz., summ..
Abstract
Badaniami porównawczymi objęto pięć portów regionu południowego Bałtyku, a mianowicie Rostock, zespół portów Szczecin i Świnoujście, porty w Gdańsku i w Gdyni oraz port w Kłajpedzie. Wydaje się, że porty w Gdańsku, Gdyni i Rostoku znajdują się na ścieżce zrównoważonego rozwoju w kontekście przeładunków, efektów gospodarczych i zatrudnienia, podczas gdy porty w Szczecinie i Świnoujściu powinny zwiększyć udział w bałtyckim rynku usług portowych, natomiast w porcie Kłajpeda wymagany jest rozwój mocy produkcyjnych - wzrostu liczby przedsiębiorstw portowych i zatrudnienia. Przy przeładunkach kontenerów i ładunków tocznych stosowane są efektywne lecz pracooszczędne technologie. Wskaźniki elastyczności zatrudnienia dla tego rodzaju działalności portowej kształtują się na niskim poziomie i nie tworzy to nowych miejsc pracy. Wyjątkiem są porty w Gdańsku i w Gdyni, gdzie wzrost przeładunków kontenerów prowadzi do rozwoju usług logistycznych i wzrostu zatrudnienia.(abstrakt autora)

This comparative study refers to five ports of the South Baltic Region, namely Rostock (Mecklenburg - Vorpommern, D), the port complex of Szczecin and Świnoujście (West Pomerania, PL), ports of Gdańsk and Gdynia (Pomerania, PL) and Klaipeda (Klaipeda District LT). The ports of Gdańsk and Gdynia and the port of Rostock seem to be undergoing sustainable development while the port of Szczecin and Świnoujście needs improvements in the market share, while the port of Klaipeda needs reinforcement of the inplace port industry (a number of companies and employment). Both containers and the ro-ro traffic are labour-saving characterized by raising efficiency that in turn makes the labour elasticity low and does not induce a noticeable number of jobs. There is, however, an exception such as in the case of Gdańsk and Gdynia, when the port throughput allows and creates incentives for the development of port-related logistics services and employment.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bernacki D., Port Industries and the Labour Markets in the South Baltic Region, Maritime Institute in Gdańsk, Gdańsk 2015.
  2. Bernacki D., The Effectiveness of Investment and Socio-Economic Effects of the Deepening of the Szczecin - Świnoujście Fairway to 12.5 m, Szczecin 2012.
  3. Competitive Position of the Baltic States Port, KPMG Baltics SIA, Riga 2013.
  4. Foresight study (Lithuania) GenerationBalt 2012.
  5. Peron C., Mecklenburg-Vorpommern: a Regional Profile, CoesioNet, European Cohesion and Territories Research Network 2011.
  6. Statistical Yearbook of Maritime Economy, Central Statistical Office and Statistical Office in Szczecin, Warszawa-Szczecin 2012.
  7. Viederyte R., Maritime Sector Impact on the Economy of Lithuania, "Economics and Management" 2012, No 17 (1).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.119-05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu