BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filina-Dawidowicz Ludmiła (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Postan Mykhaylo (Odessa National Maritime University)
Title
The Directions of the Service Development of European Seaports Specializing in Handling Perishable Goods
Kierunki rozwoju usług europejskich portów morskich specjalizujących się w obsłudze ładunków szybko psujących się
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 119, s. 85-98, rys.,tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
The Shipping - and Port Service Markets in the Changing Environment. Rynek usług żeglugowych i portowych w zmieniającym się otoczeniu
Keyword
Porty morskie, Usługi, Logistyka
Seaports, Services, Logistics
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule poruszono problematykę rozwoju usług świadczonych w portach morskich, specjalizujących się w obsłudze ładunków szybko psujących się. Przedstawiono podstawowy zakres usług świadczonych w portach morskich, zaproponowano klasyfikację usług przeprowadzanych w procesie obsługi ładunków szybko psujących się na terenie terminali kontenerowych i chłodni portowych. Przeanalizowano problemy i główne kierunki rozwoju usług w europejskich portach morskich, obsługujących ładunki szybko psujące się. Przeprowadzone badania wykazały, że w ostatnich latach w tych portach obserwowany jest intensywny rozwój w grupie usług logistycznych, a porty morskie w celu podniesienia poziomu konkurencyjności podkreślają swoje przystosowanie do kompleksowej obsługi ładunków szybko psujących się.(abstrakt autora)

The article discusses the issues of the service development in seaports specializing in handling perishable goods. The basic service range of seaports has been presented, and the classification of services provided for perishable goods in the territory of ports' container terminals and refrigerated warehouses proposed. The challenges and main directions of the service development in the European seaports reloading perishable goods have been analyzed, too. The conducted research has showed that, in recent years, an intensive development in the group of logistics services has been observed and ports emphasize the possibility of comprehensive servicing of perishable goods.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arduino G., D.C. Murillo, F. Parola, Refrigerated Container Versus Bulk: Evidence from the Banana Cold Chain, "Maritime Policy & Management" 2015, No. 42 (3).
 2. Container Handbook. Cargo Loss Prevention Information from German Marine Insurers, GDV, Berlin 2003.
 3. Drewry Maritime Research, Annual Report 2015, Global Container Terminal Operators, Drewry Publishing, London 2015.
 4. Drewry Maritime Research, Reefer Shipping Market Annual Review and Forecast 2015/16, Drewry Publishing, London 2015.
 5. Filina-Dawidowicz L., M. Ya. Postan, Wpływ infrastruktury portów morskich na organizację obsługi ładunków szybko psujących się, in: Transport w regionie Pomorza Zachodniego, eds. I.N. Semenov, A. Wiktorowska-Jasik, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, Szczecin 2013.
 6. Filina L., S. Filin, An Analysis of Influence of Lack of the Electricity Supply to Refer Containers Serviced at Sea Ports on Storing Conditions of Cargoes Contained in Them, "Polish Maritime Research", 2008, No. 4.
 7. Grzelakowski A.S., M. Matczak., Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym. Podstawowe zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2006.
 8. Klimek H., Wartość dodana w procesie produkcji usług portowych, "Studia Gdańskie", Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2009, Vol. VI.
 9. Klopott M., Tendencje na rynku morskich przewozów ładunków chłodzonych i ich wpływ na chłodnicze łańcuchy dostaw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, No. 382.
 10. Kotowska I., The Analysis of Hinterlands of Intermodal Terminals in Polish Seaports. 6th International Conference on Maritime Transport, Barcelona, January 2014.
 11. Mańkowska M., Instrumenty finansowe Unii Europejskiej jako narzędzie wspierania rozwoju polskich portów morskich na przykładzie zespołu portowego Szczecin-Świnoujście, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Transportu i Logistyki No. 28, Uniwersytet Szczeciński 2014.
 12. Pluciński M., Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2013.
 13. Szwankowski S., Funkcjonowanie i rozwój portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 14. Kurlyand A.M., M. Ya. Postan, I.V. Savel'eva., Analiz sovremennyh tendencij razvitija portov v sisteme smeshannyh perevozok, in: "Rozvytok metodiv upravlinnja ta gospodariuvannja na transporti", Odeskij Nacionalnyj Morskyj Universytet, Odesa 2013, No. 4 (45).
 15. Rikoshinskij A., Rynok uslug skladov-holodilnikov morskih portov, "Logistika", Moskva 2011, No. 3.
 16. http://content.portdebarcelona.cat/cntmng/d/d/workspace/SpacesStore/bf3a0556-438a- 4e9a-896c-81c80533486c/en.TMAXCont2011.pdf , 2015 - TCB, Barcelona seaport, prices and service conditions.
 17. http://dctgdansk.pl/upload/files/taryfa-standardowa-dct-gdansk-2015.pdf , 2015 - DCT, Gdańsk seaport, prices and service conditions.
 18. www.fesco.ru/clients/schedule, 2015 - VCT, Vladivostok seaport, prices and service conditions.
 19. www1.eurogate.de/zh/.../3/.../Preisliste_CTH_EN_2014+08+01.pdf, 2015 - Eurogate Container Terminal, Hamburg seaport, prices and service conditions.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.119-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu