BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kholodenko Anatoliy M. (Odessa National Maritime University), Vereschaka Mykola A. (Odessa National Maritime University)
Title
The Optimization of Port Charge Rates on Inland Waterways
Optymalizacja stawek opłat portowych na drogach wodnych śródlądowych
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 119, s. 113-126, rys., bibliogr. 11 poz.
Issue title
The Shipping - and Port Service Markets in the Changing Environment. Rynek usług żeglugowych i portowych w zmieniającym się otoczeniu
Keyword
Optymalizacja, Transport, Żegluga śródlądowa
Optimalization, Transport, Inland sailing
Note
streszcz., summ..
Abstract
Żegluga śródlądowa odgrywa istotną rolę w systemie transportu kraju ze względu jej zdolność do obsługi wysokich wolumenów ładunków przy niskich kosztach. Opłaty portowe są ważnym źródłem środków finansowych potrzebnych do rozwoju infrastruktury śródlądowych dróg wodnych i portów rzecznych. Najbardziej optymalne stawki opłat portowych mogą być określone tylko poprzez odpowiednie modele matematyczne i ekonomiczne. Takie modele są budowane i badane najpierw w formie ogólnej, kiedy to określany jest warunek konieczny optymalności stawki opłat portowych. Optymalizację stawek opłat portowych w uwzględnieniem kryterium maksymalnego zysku przy różnych wielkościach kosztów i stawek konkurentów przedstawiono na odpowiednich wykresach. Zbudowane zostały modele optymalizacji stawek opłat portowych w żegludze śródlądowej dla trzech różnych możliwych głównych rodzajów zależności zawinięć statków od tych stawek (liniowa, wypukła, wklęsła). Optymalne wartości stawek opłat portowych powiązanych z ilością zawinięć statków oraz wynikami finansowymi ustalono analitycznie. Daje to możliwość wyboru odpowiedniego typu zależności dla rzeczywistych danych i określenia ich parametrów z wykorzystaniem metod statystycznych, a następnie podstawienia tych wartości do odpowiednich wzorów w celu uzyskania optymalnych wartości opłat portowych. Podejście to może być wykorzystane do wsparcia rozwój żeglugi śródlądowej.(abstrakt autora)

Inland waterways play an important role in the transport system of the country because of their ability to provide large volumes of traffic at low cost. The port charges are an important source of financial resources for the infrastructure development of inland waterways and river ports. The most optimal port charge rate can be determined only by appropriate economic and mathematical models. Such models are built and investigated first in general form, then the necessary condition of port charge rate optimality is found. This optimal rate is a fixed point of continuous mapping, which translates non-empty compact convex set in itself. The optimization of port charge rates by the criterion of maximum profit at different costs and competitors rates is shown on corresponding visual charts of dependencies. The models of port charge rates optimization on internal waterways under three various possible principal kinds of dependence of ship calls from these rates (linear, convex up, convex down) are also built. The relevant optimal values of port charge rates and the related amounts of ship calls and financial results are analytically determined. It makes possible to choose the adequate for real data type of dependence and determine its parameters by methods of mathematical statistics, then substitute these values into the appropriate formulas to obtain optimal values of port charges. This approach can be used to facilitate the development of inland waterways.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beliy O.V., A.G. Kokaev, S.A. Popov., Architecture and Methodology of Transport Systems, Sankt-Peterburg 2002.
 2. Blank Sh.P., A.A. Mytayshvyly, V.A. Lehostaev., Economics of Inland Waterway Transport, Moscow 1983.
 3. Gorev A.E., Fundamentals of Transport Systems Theory, Sankt-Peterburg 2010.
 4. Kholodenko A.M., Optimization of Port Tariffs, "Development of Management on Transport" 2001, No. 11, Odessa 2001.
 5. Mahamadov A.R., Coordination of Different Species Transport Work, Moscow 1982.
 6. Makushev P.A., Justification of Conditions of Interaction With Ports Customers, "Methods and Tools for Managing the Development of Transport Systems 2001", No. 2, Odessa 2001.
 7. Nikaido H., Convex Structures and Economic Theory, New York and London, Academic Press, 1968.
 8. Ortuzar J.D., L.G. Willumsen., Modeling Transport, 3rd edition, JohnWilley & Sons Ltd, 2008.
 9. Pravdin N.V., V. Ya. Negrey, V. A. Podkopayeva., Interaction of Different Species Transport, Moscow 1989.
 10. Shulpyn L.V., I.V. Mynenko, On Improvement of Tariff Transport Policy in Ukraine, "Ukraine Transport Complex: Economy, Organization, Development" 2001, No. 9-10, Kiev 2001.
 11. Smehov A.A., Marketing Models of Transport Market, Moscow 1998
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.119-08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu