BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mańkowska Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
The Role of Air Transport in Handling the Polish Foreign Trade Contra Worldwide Trends
Transport lotniczy w obsłudze ładunków polskiego handlu zagranicznego na tle tendencji światowych
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 119, s. 127-144, rys.,tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
The Shipping - and Port Service Markets in the Changing Environment. Rynek usług żeglugowych i portowych w zmieniającym się otoczeniu
Keyword
Transport lotniczy, Handel międzynarodowy, Handel
Air transport, International trade, Trade
Note
streszcz., summ..
Abstract
Transport lotniczy, obok transportu morskiego, jest podstawową gałęzią transportu obsługującą wymianę handlową w ujęciu globalnym. W odniesieniu do masy transportowych ładunków, udział transport lotniczego w obsłudze międzynarodowych potoków handlowych kształtuje się na niskim poziomie 0,25%-1%, natomiast w ujęciu wartościowym jego udział wzrasta do poziomu 13%-35%. W polskim handlu zagranicznym transport lotniczy ma marginalne znaczenie w stosunku do alternatywnych gałęzi transportu i odpowiada za mniej niż 0,1% przewozów wykonywanych w relacjach międzynarodowych (w ujęciu masowym). W odniesieniu zaś do wartości transportowych dóbr, udział tej gałęzi transportu wzrasta do poziomu ok. 4%. W ostatnich latach zauważyć można także rosnący popyt na międzynarodowe przewozy lotnicze cargo z/do Polski. Celem artykuły jest ocena znaczenia i identyfikacja barier rozwoju transportu lotniczego w obsłudze polskiego handlu zagranicznego.(abstrakt autora)

Apart from maritime transport, air transport is the main transport branch supporting the international merchandise trade, especially on the long-range distance. Air cargo represents 0,25% to 1% of the weight of all international cargo. At the same time, air freight transport is responsible for approximately 13% to 35% of the total value of global trade and its share is rising. Compared to the alternative modes of transport, this transport branch has a marginal importance in handling the Polish foreign trade. In terms of weight, air transport is responsible for less than 0,1% of the total volume of the Polish foreign trade in exports and imports (according to the data for 2013). As regards value, its share is increasing to nearly 4%. However, over the past few years there has been a noticeably steady growth in the international air cargo from/to Poland. This article aims at determining the importance and identifying the development barriers of air transport in handling the Polish foreign trade(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babić D., J. Kuljanin, M. Kalić., Air Cargo Flow Analysis in the European Union, Proceedings from the 2nd Logistic International Conference, Belgrad (Serbia), 2015, http://logic.sf.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Papers/LOGIC2015/ID-21.pdf.
 2. Boeing, World Air Cargo Forecast 2014-2015, www.boeing.com.
 3. Central Statistical Office of Poland, Transport-Activity Results (for years 1992-2013), Warszawa; www.stat.gov.pl.
 4. Central Statistical Office of Poland, Yearbook of Foreign Trade Statistic of Poland 2014, Warszawa 2014, www.stat.gov.pl.
 5. Filina L., M. Kaup., Organizacja łańcuchów transportowych skierowanych na rzeczno- -morskie przewozy kontenerów w regionie Bałtyckim, in: Zmiany w lądowo-morskich łańcuchach transportowych w rejonie basenu Morza Bałtyckiego - szanse i zagrożenia dla polskich interesów morskich, ed. K. Chwesiuk, KREOS Publishing House, Szczecin 2004.
 6. Grzędzielski A., Niesprzyjające warunki skłaniają do korzystania z usług krajów sąsiadujących, "Gazeta Prawna" 2010, Vol. 11, http://edgp.gazetaprawna.pl.
 7. House of Maritime Institute in Gdansk (2010-14), Maritime Economy Statistics Review, Department of Scientific Publishing House of Maritime Institute in Gdańsk, Gdańsk.
 8. http://ulc.gov.pl.
 9. Hummels D., Globalization and Freight Transport Costs in Maritime Shipping and Aviation, International Transport Forum, Working Paper 3, 2009.
 10. Jawiczuk M., A. Korzeniowski., Lotniczy transport towarowy w Polsce, 2010, www.lotnisko. home.pl.
 11. Johnsson J., Fewer Cargo Planes, More Cargo in Passenger Planes, 2014, www.bloomberg. com.
 12. Kotowska I., Żegluga morska bliskiego zasięgu w świetle idei zrównoważonego rozwoju transportu, Szczecin: Scientific Publishing House of the Maritime University in Szczecin, 2014.
 13. Neider J., Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012.
 14. Oliver Wyman, PwC et al., Koncepcja Lotniska Centralnego dla Polski. Prace analityczne, Raport Główny, Warszawa 2010.
 15. Pluciński M., Handel morski Polski w pierwszej dekadzie XXI wieku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Vol. 224, Poznań 2012.
 16. Powietrzni przewoźnicy cargo boją się konkurencji kolei, 2015, http://logistyka.wnp.pl.
 17. PwC, Ocena potencjału lotniska Zielona Góra - Babimost w zakresie obsługi przewozów towarowych, Warszawa 2006.
 18. Rodrigue J.P., The Geography of Transport Systems, 2014, http://people.hofstra.edu/geotrans/ eng/ch5en/appl5en/upshubs.html.
 19. Szczepaniak T (ed.), Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2002.
 20. www.iata.org.
 21. Wyszyński T., Cargo w 2014 r. na polskich lotniskach, 2014, www.pasazer.com.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.119-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu