BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rulka Marcin (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Title
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 11 czerwca 2013 r. (II SA/Po 341/13) : glosa (krytyczna)
Ruling of the Voivodship Administrative Court in Poznań of 11 June 2013 (II SA/Po 341/13); Critical Commentary
Source
Samorząd Terytorialny, 2015, nr 6, s. 88-93
Keyword
Ustawa o samorządzie gminnym, Postępowanie administracyjne, Sąd administracyjny
Polish Local Government Act, Administrative proceedings, Administrative court
Note
streszcz., summ.
Abstract
Sąd administracyjny, badając uchwałę o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego z punktu widzenia zgodności z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, niedopuszczającym do brania udziału w głosowaniu radnego, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego, powinien dokonać analizy tego, czy głos oddany przez radnego nieuprawnionego do głosowania miał wpływ na podjęcie uchwały. (abstrakt oryginalny)

When examining a resolution confirming the expiry of a councillor's mandate from the point of view of compliance with Article 25a of the Act on municipal self-government, preventing a councillor from taking part in voting if it applies to his legal interest, an administrative court should analyse whether a vote cast by a councillor not authorized to vote had an impact on the passage of the resolution. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. A. Wilczyńska, Interes prawny radnego w rozumieniu art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, "Samorząd Terytorialny" 2013/4, s. 42.
  2. J. Borkowski, Glosa do wyroku NSA z dnia 16 lipca 2003 r., IV SA 4263/01, OSP 2004/9, poz. 113.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu