BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ejsmont Aneta (University of Social Sciences)
Title
Coopetition as a Chance of Increasing the Level of Investments Made by Family Companies in Poland
Source
Journal of Intercultural Management, 2014, vol. 6, nr 2, s. 19-33, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo rodzinne, Spółki akcyjne, Koopetycja, Współpraca, Inwestycje
Family-owned business, Joint stock companies, Coopetition, Cooperation, Investment
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
The main problem described by the authoress of the present article is increased investment risk of family companies in Poland by worse economic situation in our country. Authoress' planned aim of the present study is to demonstrate the joint-stock companies listed on the New Connect market who as potential investors must be aware of the risk connected with investing in financial instruments in The Alternative System of Turnover and their investment decisions should be preceded by proper analysis and, if situation requires it, consultation with an investment adviser, what for many micro, small and middle family firms is unfortunately simply too expensive. The condition to increase the level of investments in the researched family companies in Poland is coopetition of that companies with big holding companies or concerns from Poland and with economic entities from other EU countries. In order to do so was made an analysis of the researched enterprises which are joint-stock companies listed on the New Connect market with regard to the level of investments which can influence intensity of cooperation and competition of family firms in Poland with other economic entities. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bakos Y., Cooperation Without Enforcement? A Comparative Analysis of Litigation and Online Reputation as Quality Assurance Mechanisms (2011), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=393041, access: 15 February 2014.
 2. Beersma B., Cooperation, Competition, and Team Performance: Towards a Contingency Approach (2002), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=325401, access: 15 February 2014.
 3. Boukouras A., Koufopoulos K., Frictions to Political Competition and Financial Openness (2008), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1217093, access: 15 February 2014.
 4. Bengtsson M., Kock S. (2000), "Coopetition" in Business Network - Cooperate and Compete Simultaneously, "Industrial Marketing Management", vol. 29.
 5. Cygler J. (2009), Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 6. Czekaj J., Dresler Z. (2013), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa.
 7. Dokument Informacyjny Alda Spółka Akcyjna (2011), Warszawa.
 8. Dokument Informacyjny Biogened Spółka Akcyjna (2011), Warszawa.
 9. Dokument Informacyjny "Biomed - Lublin" Wytwórnia Surowiec i Szczepionek Spółka Akcyjna (2011), Warszawa.
 10. Dokument Informacyjny GC Investment Spółka Akcyjna (2011), Warszawa.
 11. Dokument Informacyjny Indexmedica Spółka Akcyjna (2012), Warszawa.
 12. Dokument Informacyjny Mabion Spółka Akcyjna (2010), Warszawa.
 13. Dokument Informacyjny Revitum Spółka Akcyjna (2012), Warszawa.
 14. Dokument Informacyjny Selvita Spółka Akcyjna (2011), Warszawa.
 15. Dokument Informacyjny Stem Cells Spin Spółka Akcyjna (2011), Warszawa.
 16. Dokument Informacyjny Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spółka Akcyjna (2011), Warszawa.
 17. Dokument Informacyjny Synektik Spółka Akcyjna (2011), Warszawa.
 18. Dokument Informacyjny Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna (2010), Warszawa.
 19. Ejsmont A. (2013), Modele wzrostu przedsiębiorstwa a sprawność procesów kooperacyjnych sektora MSP w Polsce (studium przypadku), in: A. Olak, E. Szymańska, A. Trzyna (red.), Zmiany w regionie w warunkach globalizacji, STOWARZYSZENIE Nauka, Edukacja, Rozwój, Ostrowiec Świętokrzyski.
 20. Ejsmont A. (2013), Wpływ procesów kooperencyjnych na wyniki finansowe firm rodzinnych w Polsce (studium przypadku), in: A. Marjański, B. Piasecki (red.), Firmy rodzinne - wyzwania globalne i lokalne, Tom XIV, Zeszyt 6, Część II, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź.
 21. Firmy rodzinne na polskim rynku, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Firmy-rodzinne-na-polskim-rynku-2197396.html, access: 6 February 2014.
 22. Greif A., Tabellini G., The Clan and the City: Sustaining Cooperation in China and Europe (2012), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2101460, access: 15 February 2014.
 23. Hovenkamp H., Innovation And Competition Policy, Chapter 4 (2d): Competition Policy And The Patent System (2013), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1938310, access: 15 February 2014.
 24. Manifest. Rodzinna gospodarka, http://firmyrodzinne.pl/o-ifr/manifest.html, access: 6 lutego 2014.
 25. Simkovic M., Competition and Crisis in Mortgage Securitization (2013), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1924831, access: 6 February 2014.
 26. Tarnawa A., Zadura-Lichota P. (red.) (2013), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2011-2012, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 27. Wawrzyńczak-Jędryka B. (red.) (2012), Meritum. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Spółka z o.o., Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2080-0150
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/joim-2014-0009
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu