BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chmielecki Michał (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Zarządzanie konfliktem w zespołach projektowych w świetle wyników badań
Conflict Management in Project Teams - Analysis of the Research Data
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 11, cz. 1, s. 7-20, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Społeczne problemy zarządzania projektami Część I
Keyword
Grupy projektowe, Zarządzanie konfliktami, Grupy w przedsiębiorstwie, Zarządzanie czasem
Project teams, Conflict management, Groups in a company, Time management
Note
summ.
Abstract
Zarządzanie zespołami projektowymi to obecnie jedna z krytycznych kompetencji menedżerskich. Chociaż charakter projektów jest bardzo zróżnicowany, jedno, co łączy je wszystkie, to skuteczne podejmowanie decyzji. Badacze odkryli, że kluczowe znaczenie dla zespołu projektowego, które dotyczy jego zdolności do efektywnego podejmowania decyzji i osiągania celów, ma jego zdolność zarządzania konfliktem. W niektórych przypadkach konflikt pozwala zespołom wygenerować lepsze jakościowo decyzje, w innych przypadkach konflikt potęguje negatywne doświadczenia, obniża poziom podejmowanych decyzji albo zupełnie blokuje możliwość ich podjęcia, a co za tym idzie, udaremnia osiągnięcie celów projektu. W artykule przeanalizowano paradoksalny charakteru konfliktu i jego wpływ na podejmowanie decyzji i działania zespołu projektowego. Artykuł dostarcza wskazówek, jak zespoły projektowe mogą zarządzać konfliktem w celu zwiększenia efektywności i uzyskania dobrych wyników.(fragment tekstu)

The success of the project management process depends on both the proper use of tools and the ability to manage a group of highly skilled professionals. Skillful time management, setting priorities, planning and delegating tasks are necessary but not enough. The project manager must build a project team, determine team roles and responsibilities, motivate the team to a common effort and arouse enthusiasm and commitment. However one of the most important aspects is the ability to manage conflict. The purpose of the article was to answer the question of what style of conflict resolution in the project team leads to the best results. The author conducted a study in which 29 respondents from nine international companies operating from the sectors of finance, outsourcing and IT took part.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antonioni D. (1998), Relationship between the Big Five Personality Factor and conflict management styles, "International Journal of Conflict Management", 9(4).
 2. Augsburger D.W. (1992), Conflict Mediation Across Cultures, Westminster/Knox Press, Louisville.
 3. Baruch Bush R.A., Folger J P. (2005), The Promise of Mediation, The Transformative Approach to Conflict, Jossey-Bass San Francisco.
 4. Bercovitch J., Rubin J.Z. (red.) (1992), Mediation in International Relations: Multiple Approaches to Conflict Managements, New York: St. Martin's Press.
 5. Bercovitch J., Houston A. (1993), Influence of Mediator Characteristics and Behavior on the Success of Mediation in International Relations, "International Journal of Conflict Management", Vol. 4, No. 4.
 6. Carnevale J.P. (1986), Strategic Choice in Mediation, "Negotiation Journal", Vol. 2.
 7. Chełpa S., Witkowski T. (1995), Psychologia konfliktów - praktyka radzenia sobie ze sporami, WSiP, Warszawa.
 8. Chmielecki M. (2012), Zarządzanie negocjacjami w organizacji - wymiar międzykulturowy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 30.
 9. Deutsch M. (1977), The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive Processes, Yale University Press.
 10. Fisher R., Ury W., Patton B. (2000), Dochodząc do tak, PWE, Warszawa.
 11. Fornalczyk A., Cisek S. (2006), Sposoby rozwiązywania konfliktów organizacyjnych o podłożu międzykulturowym [w:] T. Listwan, S. Witkowski, Sukces w zarządzaniu kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
 12. Groom J.A.R. (1986), Problem Solving in International Relations [w:] E.E. Azar, J.W. Burton, (red.), International Conflict Resolution, Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.
 13. Integrierte Mediation, http://www.integrierte-mediation.net.
 14. Krivohlavy J. J. (1976), Psychologia współpracy i twórczego rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, "Przegląd Psychologiczny", 4.
 15. Lax D., Sebenius J. (1986), The manager as negotiator: Bargaining for coopeation and competitive gain, Free Press, New York.
 16. Lederech J P. (1988), Of Nets, Nails and Porblems: A Folk Vision of Conflict in Central America, Ph.D. Diss.
 17. Lewicki R.J., Litterer J.A. (1985), Negotiation, Irwin, Homewood III.
 18. Lewicki R.J., Litterer J.A., Saunders D.M., Minton J.W. (1993), Negotiation. Readings, Exercises and Cases, Irwin, Burr Ridge III.
 19. Moore C.W. (1996), The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict, San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 20. Pruitt D.G., Rubin J.Z. (1986), Social conflict: Escalation, stalemate and settlement, McGraw Hill, New York.
 21. Pruitt D.G., Rubin J.Z. (2004), Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement, McGraw-Hill, New York.
 22. Richmond O. (1998), Devious Objectives and the Disputants' View of International Mediation: A Theoretical Framework, "Journal of Peace Research", Vol. 35, No. 6.
 23. Ross M.H. (1993), The Management of Conflict, New Haven: Yale University Press.
 24. Rubin J.Z. (1992), International Mediation in Context [w:] J. Bercovitch, J.Z. Rubin (red.), Mediation in International Relations, New York: St. Martin's Press.
 25. Sheldon K.M. (1995), Creativity and goal conflict, "Creativity Research Journal", 8(3).
 26. Smith R.P. (1998), Quantitative Methods in Peace Research, "Journal of Peace Research", Vol. 35, No. 4.
 27. Tjosvold D. (1986), Working Together to Get Things Done: Managing for Organizational Productivity, Lexington Books.
 28. Touval S., Zartman I.W. (1989), Mediation in International Conflicts [w:] K. Kressel, D.G. Pruitt, (red.), Mediation Research, San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 29. Wall J.A., Lynn A. (1993), Mediation: A Current Review, "Journal of Conflict Resolution", Vol. 37, No.1.
 30. Walton R.E., McKersie R.B. (1993), A Behavioural Theory of Labour Negotiations, McGraw Hill, New York.
 31. Wilmot W.W., Hocker J.L. (2001), Interpersonal Conflict, McGraw-Hill, New York.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu