BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trojanowski Tomasz (Jan Długosz University, Częstochowa, Poland)
Title
Marketing in Sustainability Aspect as a New Culture of Marketing Activity of Companies
Source
Journal of Intercultural Management, 2014, vol. 6, nr 4, cz. 2, s. 15-23, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Zrównoważony marketing, Marketing, Przedsiębiorczość
Sustainable marketing, Marketing, Entrepreneurship
Note
summ.
Abstract
The essence of this work is a new and rapidly growing trend in the area of marketing science called sustainable marketing. The introduction highlights the changes in the concept of marketing in the past decades, ranging from marketing sales through marketing focused on the needs and expectations of customers, to new marketing orientation called sustainability marketing. The first section of the article presents the evolution of marketing according to P. Kotler classified by the author as Marketing 1.0, 2.0 and 3.0. The second chapter presents the content related to the nature and importance of sustainable marketing, which as a new marketing concept, can be a source of competitive advantage of businesses. This part includes the definitions and concepts of sustainable marketing by different authors. The final part of the article indicates the main areas of sustainable marketing performed in businesses. The work is concluded with remarks. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong G., Kotler P. (2012), Marketing wprowadzenie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 2. Belz F. (2006), Marketing in the 21st Century, " Business Strategy and the Environment", 15 (3).
 3. Emery B. (2012), Sustainable marketing, Pearson, Edinburgh.
 4. Fuller D. (1999), Sustainable marketing. Managerial-ecological issues, SAGE, California.
 5. Kadirov D. (2010), Sustainable marketing systems, VDM, Saarbrucken.
 6. Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I. (2010), Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa.
 7. Martin D., Schouten J. (2012), Sustainable marketing, Prentice Hall, New Jersey.
 8. Pabian A. (2010), Marketing w koncepcji sustainability "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa", nr 10.
 9. Pabian A. (2012), Zrównoważony marketing na rynku przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 226, Poznań.
 10. Pabian A. (2011), Zrównoważony marketing nowym wyzwaniem dla personelu kierowniczego polskich przedsiębiorstw, (W:) Zarządzanie działalnością marketingową w skali krajowej, międzynarodowej i globalnej, pod red. A. Pabiana, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 11. Trojanowski T. (2013), Aspects of sustainable management of marketing activities, (w:) Business Development Opportunities, pod red. J.S. Kardas i J. Brodowskiej-Szewczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce.
Cited by
Show
ISSN
2080-0150
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/joim-2014-0053
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu