BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kluza Stanisław, Krzesicki Oskar
Title
Koniunktura w bankowości : październik - grudzień 2015
Source
Koniunktura w bankowości. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2015, nr 67, 19 s., wykr.
Keyword
Sektor bankowy, Usługi bankowe, Inflacja, Inwestycje kapitałowe
Banking sector, Banking services, Inflation, Capital investments
Note
streszcz., summ.
Abstract
W III kwartale 2015 r. wartość wskaźnika koniunktury w sektorze bankowym IRG SGH (IRGBAN) wzrosła, osiągając poziom 30,6 punktu. Wynik ten jest o 48,3 pkt. wyższy od wskazania z poprzedniego kwartału, a także znacząco (o 45,4 pkt.) powyżej oczekiwań wyrażonych przez banki w poprzednim badaniu. Na wzrost wartości wskaźnika bardzo silnie wpłynęło zwiększenie się wartości sald odpowiedzi na pytania o wielkość zatrudnienia i wynik z działalności bankowej. Również wpływ salda odpowiedzi na pytanie o wielkość wypracowanego zysku był pozytywny. Spodziewane jest utrzymanie dobrej koniunktury w kolejnym okresie, a wartość salda przewidywań wynosi 4,6 pkt. (fragment tekstu)

In the 3rd quarter of 2015 the IRG SGH banking confidence indicator (IRGBAN) increased from -17,7 pts to 30,6 pts. That was mainly due to an increase in the balances of employment and the result on banking activity. The third component of the indicator - the balance of profits contributed to the increase to a lesser degree. The increase makes a sharp rise in the indicator's volatility in the last quarters. There are more bright spots in the condition of the banking sector. First of all, the quality of liabilities stabilized and there is no potential threat from it to banks' profits. Second, banks started to rebuild their investment position. One the other hand, according to the surveyed banks, demand for their services is still insufficient, and the impact of legal barriers to banking activity is continuously increasing.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2392-3733
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu