BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kałkowski Leszek (Instytut Rozwoju Miast w Krakowie), Rydzik Władysław (Instytut Rozwoju Miast w Krakowie)
Title
Poszerza się wiedza o polskim rynku nieruchomości
Knowledge on the Polish Property Market Becomes Extended
Source
Problemy Rozwoju Miast, 2008, nr 2,3,4, s. 42-50, rys.
Keyword
Przetargi, Rynek nieruchomości, Użytkowanie wieczyste
Tenders, Real estate market, Long-term lease
Note
streszcz., summ.
Abstract
GUS udostępnił od 2003 r. informacje o liczbie i wartości zawieranych corocznie umów notarialnych dot. nieruchomości. Szczegółową informacją objęto dotąd ok. 75% transakcji rynkowych w liczbie ponad 300 tys. o wartości ok. 44 mld zł (dane za 2007 r.). Dostępny jest podział tego rynku na segmenty (lokale, grunty, budynki, nieruchomości zabudowane) oraz obroty w powiatach grodzkich, ziemskich i miastach wojewódzkich. Można wyodrębnić transakcje w trybie przetargu i wolnorynkowe w sferze własności i użytkowania wieczystego. Wyprowadzono także średnie wartości transakcji według segmentów. Poszerzyło to naszą wiedzę o rynku nieruchomości w poszczególnych latach 2003-2007. (abstrakt oryginalny)

The GUS Central Statistical Office has since 2003 been providing information on the number and value of property deals, concluded annually in the form of notarial deeds. Since then, detailed information has been available on ca. 75% market deals, in the amount of more than 300,000 and valued at ca. 44 billion Polish zlotys (2007 data). The data are split according to market segments (business premises and office space, land, developed properties) and to deals (those in urban counties, in rural counties, and in provincial cities). One can identify transactions that were based on auctions, as well as those free market ones, in the fields of ownership and perpetual usufruct. Also average deal values are included, based on the respective segments. That information has extended our knowledge on the property market in particular years of the 2003-2007 period. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1733-2435
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu